Sökning: "EIB"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet EIB.

 1. 1. Public Private Partnership - vägen mot en effektiv hållbar utveckling?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Cronquist; Beata Ekman; [2019]
  Nyckelord :Aid conditionality; AITF; Blending instrument; EIB; Output legitimacy; PPP; Throughput legitimacy; Utvecklingsbistånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Our climate is a common responsibility for all countries. The European Investment Bank is playing a big role by regularly providing sub Saharan countries with financial resources so that they can take part of the work for a sustainable environment. Being the world's largest donor entails a great responsibility to act efficiently. LÄS MER

 2. 2. SOFT POWER - The Intercultural Bilingual Education policy as a window onto larger processes of governance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Elin Bergner; [2018]
  Nyckelord :Social anthropology; policy; EIB; Andean Nations; Governmentality; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study looks into Intercultural Bilingual Education among the Indigenous Peoples of the Andes. Using the policy as a vantage point it shows the interconnectedness of the different parts of a larger network of processes influencing it. LÄS MER

 3. 3. “A Must for Every Global Company” : A Study of Experiences with English as a Corporate Language in Two Swedish Companies

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Carlmatz; [2016]
  Nyckelord :English; corporate language; EIB; attitudes; communication; proficiency; Sweden;

  Sammanfattning : The present study explores the use of English in multinational corporations, with the aim of investigating employees’ attitudes and experiences of having English as their corporate language, as well as to see if the use of English has any effect on communication and work. It was carried out at two large Swedish multinational companies, with approximately 400 participants in total, and the data was collected with the use of a questionnaire and interviews. LÄS MER

 4. 4. Mot en lämplig utbildning för Aymara-barn

  C-uppsats,

  Författare : [2010]
  Nyckelord :Aymara; Chile; EIB; skola;

  Sammanfattning : SammanfattningInterkulturell två-språkig utbildning (EIB) är ett viktigt verktyg för ursprungsbefolkning i form av en lämpligutbildning som är grundad på utformningen av ett utbildningssystem som strävar efter lika villkor för olikakulturer. Syftet med mitt arbete är att undersöka om och hur EIB-programmet tillämpas praktiskt på två olikaskolor i Chile om och hur denna tillämpning har för konsekvenser för synen på EIB hos de inblandade aktörerna. LÄS MER