Sökning: "ESG-scores"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet ESG-scores.

 1. 1. ESG och årsredovisningens informationsinnehåll : En studie över sambandet mellan ESG-poäng och avvikelsevolym vid annonsering för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Gabrielson; Philip Hotti; [2022]
  Nyckelord :ESG; abnormal volume; impression management; CSR-report; information asymmetry; legitimacy theory; ESG; avvikelsevolym; intrycksmanipulering; hållbarhetsrapportering; informationsasymmetri; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Företagande har nästan alltid cirkulerat kring att vara så kostnadseffektivt som möjligt såvälsom att vinstmaximera. Men under senare år har intresset för företags ansvarstagandegällande miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning ökat från både intressenter och aktieägare. LÄS MER

 2. 2. Sentiment analysis as a complementing tool to corporate sustainability assessment : An explorative study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sentiment analysis; ESG scores; sustainable companies; sustainable investing; ESG investing; Sentiment analys; ESG-poäng; hållbara företag; hållbar investering; ESG investering;

  Sammanfattning : Companies play an important role in the process of sustainable development, and thus investors have increased their focus on companies' sustainability-related activities. These activities are often measured through ESG scores, which mostly are based on biased documents reported by the companies themselves. LÄS MER

 3. 3. Examination of AI-based ESG-scores as a valid source of alpha in the Swedish investing landscape

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Marcus Haevaker; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Investing based on environmental, social, and governmental (ESG) criteria has grown rapidly in recent years. The trend has been driven by both an increased interest in sustainability, and the fact that ESG related corporate events have been shown to influence stock prices. LÄS MER

 4. 4. Sustainability Performance Relation to Financial Performance : A quantitative study of companies in the textile industry within the European and North American markets

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Cajsa Malmström; Lovis Ekström; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Textile Industry; Sustainability Performance; ESG reporting; ESG scores; Financial Performance; Return on Invested Capital; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Background: Light has been shed on the textile industry as one of the leading industries when it comes to economic growth, global warming and sustainable development. The increasing demand for sustainable activities from stakeholders has led to the importance of measuring the sustainable development of companies. LÄS MER

 5. 5. Optimised ESG portfolios. Does sustainability sacrifice profit?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Hellstedt; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainable investment; portfolio selection; portfolio optimisation; Sharpe ratio; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the relationship between ESG and portfolio investment. More specifically, we investigate if sustainable portfolios that focus on good ESG performance requires sacrificing profit or if it is possible to maintain a sustainable portfolio with a high financial gain. LÄS MER