Sökning: "Electrical grid"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden Electrical grid.

 1. 1. Analys av standarden IEC 61850 för styrning av elkraftsystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Aref Rigi; Bahnam Jura; [2019]
  Nyckelord :IEC 60870-05-104; IEC 61850; communication protocol; control of electric power systems; IEC 60870–05-104; IEC 61850; kommunikationsprotokoll; styrning av elkraftsystem;

  Sammanfattning : På uppdrag av Trafikverket har denna rapport syftet att ge en rekommendation baserat på jämförelse av nuvarande standarden IEC 60870-5-104 och den alternativa standarden IEC 61850. Studien jämför IEC 61850 och IEC 60870-5-104 och skillnader mellan dessa två standarder utifrån olika områden som kommunikation, säkerhet samt ekonomiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. Energilager i Luleå Energis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johanna Helmvall; [2019]
  Nyckelord :Energilager; batterilager; solceller; förnybar energi; effektbrist;

  Sammanfattning : This thesis will investigate possible energy storages in Luleå Energi’s power grid within a five-year period. The transition to a more sustainable and efficient energy system, in response to climate change, creates new challenges for the power grid. LÄS MER

 3. 3. Elektrifiering av Uppsalas stadsbussar : Lösningar för att hantera kapacitetsbristen i en växande region

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Vendela Bernström; Jonas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Batterilager; biogasmotor; bussdepå; depåladdning; elbussar; elektrifiering av kollektivtrafik; kapacitetsbrist; stadsbusstrafik.;

  Sammanfattning : Region Uppsala, who are responsible for the public transport in Uppsala county, are currently building a new city bus depot. Due to capacity shortage in the transmission grid to Uppsala, the operation of the new bus depot must be adapted to a limited power output. LÄS MER

 4. 4. Measurements of partial discharge in insulators

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elias Johansson; Didrik Olofsson; Philip Lind; Erik Victorin; [2019]
  Nyckelord :Partial discharge; Substations; PDS100;

  Sammanfattning : Causes and effects of partial discharges (PD) inside electrical high-voltage insulation was studied prior to taking measurements with a PDS100 spectralanalyser during excursions to a number of substations in the Swedish electrical grid.This to develop a working-method and manual for workers to use periodically whileon site to be able to identify components on which maintenance is needed. LÄS MER

 5. 5. Anti-Islanding Protection in Distribution Grids

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jianan Zhang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growing number of distributed generation in the electrical system increasesthe risk of unintentional islanding. Power system islanding is the eventthat a part of the grid is continuously powered by the distributed generation,while it is already electrically separated from the power grid[1]. LÄS MER