Sökning: "Emelie Hartonen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Hartonen.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Magnusson; Emelie Hartonen; [2021]
  Nyckelord :Midwife; pregnancy; teenager; Barnmorska; graviditet; tonåring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans roll är att stödja kvinnan under graviditet och barnafödande. Gravida tonåringar behöver ofta mer stöd och hjälp av barnmorskan under graviditeten än äldre kvinnor.  Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården. LÄS MER

 2. 2. ”Att visa framsidan är självklart” : Exponering av medier på folkbiblioteks webbsidor.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Lisa Hartonen; Emelie Sahlström; [2008]
  Nyckelord :exponering; skyltning; medier; cirkulation; folkbibliotek; webbsidor; marknadsföring;

  Sammanfattning : Several public libraries are displaying media, such as literature, on the websites of their own. The purpose of this Master’s thesis is to make a survey of the display phenomenon at Swedish public libraries. LÄS MER