Sökning: "Emma Ton"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Emma Ton.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 2. 2. ”Tjenixen boss!” En kritisk diskursanalys av interna mail i en säljorganisation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Mail; kommunikation; organisation; relationer; språkhandlingar; sociala strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka relationer mellan sändare och mottagare i interna mail i en hierarkiskt uppbyggd säljorganisation. Studien ska besvara vilka språkhandlingar och sociala strategier som används och hur användandet av dessa påverkar relationen mellan sändaren och mottagaren. LÄS MER

 3. 3. Kan Skåne uppnå en cirkulär förvaltning av näringsämnen - En systemanalys över mat- och restströmssystemet i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Enström; [2021]
  Nyckelord :Nutrient management; System analysis; Scania; Self-reliance; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Nitrogen, phosphorus, and potassium are essential for the survival of humans, animals, and plants. The production and usage of mineral fertilizer has contributed to an over-use of these resources, leakage, and emissions of nutrients. This study aims to simplify and simulate the food system of Scania through a conceptual model. LÄS MER

 4. 4. Comparison of two life cycle assessment tools for infrastructure projects in Sweden : A case study at Atkins Sverige AB

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Linder; [2020]
  Nyckelord :Simplified life cycle assessment; infrastructure; sustainability; Förenklad livscykelanalys; infrastruktur; hållbarhet;

  Sammanfattning : The construction sector has a large impact on the environment and is an industry where sustainable development is of importance moving forward. It requires large amount of materials, and is both waste and carbon intense. LÄS MER

 5. 5. Skapa mervärde på restmaterial : med Material Driven Design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emma Thyni; [2020]
  Nyckelord :Material Driven Design; Material Driven Design for Sustainability; sustainable development; coffee chaff; Material Driven Design; Material Driven Design for Sustainability; hållbar utveckling; DIY materials; kaffechaff;

  Sammanfattning : Varje år produceras mer än 10 miljoner ton kaffe i världen (www.ico.org) och Sverige är världens näst störst kaffedrickande nation med ca 80 ton kaffe på år, vilket motsvarar i snitt 3,5 koppar kaffe per person dagligen (www.kaffeinformation. LÄS MER