Sökning: "Emmeli Fall"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emmeli Fall.

 1. 1. Koden först : Utformning av ett induktivt introduktionsmoment iprogrammering på Tekniskt basår med bakgrund iidentifierade svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Emmeli Fall; David Kirsch; [2019]
  Nyckelord :Technical Preparatory Year; programming introduction; thematic analysis; difficulties; inductive learning; problem based learning; Tekniskt basår; introduktionsmoment; programmering; tematisk analys; svårigheter; induktivt lärande; problembaserat lärande;

  Sammanfattning : Programmering tog 2018 ett stort kliv in matematikundervisningen och det är upp till varjeenskild lärare att besluta hur programmering ska integreras i matematikundervisningen. Detvar med denna bakgrund som Tekniskt basår på KTH Campus önskade utvecklaprogrammeringslaborationer till studenter på Tekniskt basår 2018/2019. LÄS MER

 2. 2. Investigating Augmented Reality for Improving Child-Robot Interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emmeli Hansson; [2019]
  Nyckelord :HRI; CRI; AR; Social Robotics; Robot behavior;

  Sammanfattning : Communication in HRI, both verbal and non-verbal, can be hard for a robot to interpret and to convey which can lead to misinterpretations by both the human and the robot. In this thesis we look at answering the question if AR can be used to improve communication of a social robot’s intentions when interacting with children. LÄS MER

 3. 3. Koden först : Utformning av ett induktivt introduktionsmoment i programmering på Tekniskt basår med bakgrund i identifierade svårigheter

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emmeli Fall; David Kirsch; [2019]
  Nyckelord :Technical Preparatory Year; programming introduction; thematic analysis; difficulties; inductive learning; problem based learning.; Tekniskt basår; introduktionsmoment; programmering; tematisk analys; svårigheter; induktivt lärande; problembaserat lärande.;

  Sammanfattning : Programmering tog 2018 ett stort kliv in matematikundervisningen och det är upp till varje enskild lärare att besluta hur programmering ska integreras i matematikundervisningen. Det var med denna bakgrund som Tekniskt basår på KTH Campus önskade utveckla programmeringslaborationer till studenter på Tekniskt basår 2018/2019. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på en hälsocentral

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmeli Bergström; Johanna Bjerkert; [2013]
  Nyckelord :attitude; communication; district nurse; health care centre; primary health care centre; telephone advisory service; bemötande; distriktssköterska; hälsocentral; kommunikation; telefonrådgivning; vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete på en hälsocentral. Arbetet innebär att bedöma, hänvisa, ge råd och stöd, samt utföra omvårdnad. Distriktssköterskan måste anpassa sitt arbete och sina beslut efter ekonomiska, tekniska, organisatoriska och vetenskapliga aspekter. LÄS MER

 5. 5. Dagbok inom intensivvård : en verklighetsbeskrivning grundad på uppmuntran och hopp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emmeli Fröberg; Helén Svensson; [2011]
  Nyckelord :patients diaries; icu; follow up; patients experience; post traumatic stress syndrom;

  Sammanfattning : På många intensivvårdsavdelningar skrivs det dagbok för patienten. Dagboksskrivande på intensivvårdsavdelning är dokumentation av vårdtiden skrivet till patienten av sjuksköterskor och annan vårdpersonal och i vissa fall närstående. LÄS MER