Sökning: "Engelska litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Engelska litteraturvetenskap.

 1. 1. "But in the end it wasn’t up to me" : A Queer Reading of Eugenides' Middlesex

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Saga Ländström; [2014]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; engelska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Here comes Peppi Langstrømpe! : En studie om berättelseskildringen av Pippi Långstrump i översättningar till engelska, finska och norska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Åkeli; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Litteraturvetenskap, Astrid Lindgren, Pippi Långstrump.... LÄS MER

 3. 3. Virginia Woolf - om hennes feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Johanna Dellenlöv; [2008]
  Nyckelord :genus; litterär analys; suffragettrörelsen; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; General and comparative literature; feminism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras och diskuteras Virginia Woolfs förstavågs- feminism genom en analys av The Voyage Out, Mrs Dalloway och A Room of One's Own. Analysen sker genom en närläsning av texterna, men även tidigare gjorda analyser används. LÄS MER

 4. 4. Tretton dagars skrivande : En undersökning av de skrivhändelser som äger rum samt de texter som produceras i ett tvåspråkigt hem

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Litteraturvetenskap och nordiska språk

  Författare :Annika Norlund Shaswar; [2006]
  Nyckelord :skriftbruk; skrivande i hemmet; genrer; tvåspråkighet; etnografi;

  Sammanfattning : I denna etnografiskt baserade fallstudie av skriftbruk undersöks skrivhändelser som äger rum och texter som produceras i ett tvåspråkigt, svensk-kurdiskt hem. Forskningsfältet New Literacy Studies och teoribildningen kring genrer som socialt konstruerade konventioner utgör teoretiska utgångspunkter för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Att använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ellinor Andersson; [2000]
  Nyckelord :Literature; autenticitet; skönlitteratur; språkundervisning; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att redogöra för de för- och nackdelar som finns med att använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur i undervisningen i engelska på mellanstadiet. Jag ville se om skönlitteratur kan vara ett möjligt alternativ, eller ett komplement, i dagens språkundervisning. LÄS MER