Sökning: "Erik Hemmingsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Hemmingsson.

 1. 1. Matematiska kompetenser i läromedel : En jämförande innehållsanalys av ett digitalt respektive ett tryckt läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Hemmingsson; Erik Andersson; [2017]
  Nyckelord :mathematical competencies; textbooks; content analysis; digital tools; matematiska kompetenser; läromedel; innehållsanalys; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att identifiera samt undersöka i vilken utsträckning matematiska kompetenser förekommer i läromedel. En innehållsanalys med utgångspunkt i ett kompetensbaserat ramverk har genomförts, där ett digitalt respektive ett tryckt läromedel jämförts. LÄS MER

 2. 2. “Om ni inte får ihop showen lägger jag ner teatern, pang bom bara!” : Genusanalysav UR:sLivet i Bokstavslandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Hemmingsson; Erik Andersson; [2016]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; UR; genusframställningar; maskulinitetsnormen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera UR:s mest spelade utbildningsprogram för F-3, Livet i Bokstavslandet, utifrån ett genusperspektiv. Studien innehåller en kvantitativ och en kvalitativ under-sökning som tillsammans svarar på både taltidsfördelning samt på hur framställningar av maskulinitet och femininitet gestaltas. LÄS MER