Sökning: "Erik Rosell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Rosell.

 1. 1. Konsten att leda i kris : En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Pettersson; Eric Andersson; John Seiborg; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; krisplan; Covid-19; livsmedelsbranschen;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att leda i kris- En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19 Författare: Tobias Pettersson, Eric Andersson & John Seiborg Handledare: Anders Hytter Examinator: Erik Rosell Inledning: Corona-pandemins framfart har satt sina spår runt om i världen. Företag har tvingats lägga ner sina produktioner eller gått i konkurs. LÄS MER

 2. 2. Att leda funktionärer under sportevenemang

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Erik Nilsson; Jacob Olson; Zacharias Rosell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett självförsörjande utomhusbad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Mårten Dahlberg Rosell; Emil Eriksson; Erik Jonasson; Clara Knudsen; Theodorik Leao; Kooscha-Kevin Rahimi Ata; Erik Strandler; Eric Widéen; [2017]
  Nyckelord :energi; solfångare; solceller; pool; elkraft; värme; värmepump;

  Sammanfattning : The municipal outdoor swimming pools of Bälingebadet, situated in Bälinge north of Uppsala, is today mostly heated by electric heating, and an insufficient solar heating system. Bälingebadet is managed by Sportfastigheter AB, which in turn is owned by Uppsala municipality. LÄS MER

 4. 4. Intern Kontroll : En studie av arbetet med den interna kontrollen på Växjö och Halmstad kommun, följer de COSO-modellen?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Maria-Jose Benitez; Danijela Milos; Admir Skopljakovic; [2007]
  Nyckelord :intern kontroll; kommuner;

  Sammanfattning : SammanfattningKandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, redovisningsfördjupning, EKR 362 VT 2007Författare: Maria-José Benitez, Danijela Milos, Admir SkopljakovicHandledare: Erik RosellExaminator: Lars-Göran AidemarkTitel: Intern kontroll - En studie av arbetet med den interna kontrollen på Växjö och Halmstad kommun, följer de COSO-modellen?Bakgrund: Under de senaste åren har det inträffat händelser där ledningen i olika organisationer, agerat i oenighet med lagen. Det är mycket viktigt att det inte uppstår några väsentliga problem eller brister i en kommun. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretg

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Mariann Aracsi; Emma Brentel; Åse Ottey; [2006]
  Nyckelord :kvalitetsbristkostnader;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitetEkonomistyrning EKC 362, VT 2006Författare: Mariann Aracsi, Emma Brentel, Åse OtteyHandledare: Erik RosellTitel: Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretagBakgrund: De förluster som uppstår på grund av att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga kallas för kvalitetsbristkostnader. Teorin behandlar kvalitetsbristkostnader främst ur ett tillverkande företags perspektiv och menar på att ytterst få kvalitetsbristkostnader är kända i tjänsteföretag då de flesta av dessa är dolda. LÄS MER