Sökning: "Event tourism"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Event tourism.

 1. 1. Sverige som arrangör av ett olympiskt vinterspel? : En analys av de ekonomiska effekterna från ettpotentiellt svenskt arrangemang av de olympiskavinterspelen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emil Mellgren; [2021]
  Nyckelord :OS; Olympiska spelen; Vinter-OS; Ekonomi; Stockholm-Åre 2026;

  Sammanfattning : This study is focusing on trying to find patterns and tendencies in previous Olympic Winter Games forthe economic variables regional GDP, rate of unemployment and tourism, which are then applied toStockholm County. By doing this, the study is trying to predict changes in these variables in the caseof a future Winter Olympics in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 2. 2. En näring i kris? : -en studie om besöksnäringens motståndskraft mot pågående Corona-pandemi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Helen Fors; Johanna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Resilience; the tourism system; pandemic; tourism industry; mobility.; Motståndskraft; turismsystemet; pandemi; besöksnäringen; mobilitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skönja vilken motståndskraft aktörer inom besöksnäringen i Karlstad, har mot pågående Corona-pandemi. De deltagande aktörerna arbetar inom sektorerna hotell-restaurang, event, transport samt offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. Med smak av Öland : En studie om platsens betydelse vid utvecklingen av en kulinarisk destination

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Lundgren; [2020]
  Nyckelord :culinary tourism; culinary tourists; cooperation; countryside; kulinarisk turism; kulinariska turister; samarbete; landsbygd;

  Sammanfattning : Att resa med anledningen av att i viss mån delta i upplevelser relaterade till mat betraktas som matturism, gastronomisk turism eller kulinarisk turism. Samtidigt som mat alltid har varit en viktig del i människors liv, går det nu att se att mat utgör en stor del av turisternas resebudget. LÄS MER

 4. 4. Destination Branding : Focusing on Events Contribution on an Urban Level

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Henrietta Acheampong; [2020]
  Nyckelord :Branding; Destination; Stakeholders; Identity; Event; Cape Coast;

  Sammanfattning : Today´s tourism sector is one of the fastest-growing sectors in the world and that has greatly influenced destinations. The recent development in the use of events to build, reinforce, and increase destination branding has received huge recognition. LÄS MER

 5. 5. Staden som arena : En studie av idrottsevenemangens effekter kopplat till utvecklingen av Kalmar som turiststad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alice Ekström Syraka; Emelie Gottfridsson; [2020]
  Nyckelord :Kalmar; sports-tourism; sports-event; effects; destination development; Kalmar; idrottsturism; idrottsevenemang; effekter; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Idrottsturism är ett växande segment inom turismindustrin och idrottsevenemang används ofta av destinationer för att attrahera turister. Med modiga eldsjälar och duktiga arrangörer har Kalmar vuxit till en evenemangsstad med en bred portfölj av idrottsevenemang som bidragit med olika effekter. LÄS MER