Sökning: "Förmånsbeskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Förmånsbeskattning.

 1. 1. "Förmånsbeskattning - dispositionsrätt eller åtnjutande? - En problematisering av förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt till egendom inom anställningsförhållanden i framförallt fåmansföretag."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Kokkinakis; [2022-02-25]
  Nyckelord :Dispositionsrätt; Förmånsbeskattning; Självkontrahering;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning med anledning av dispositionsrätt till egendom. Att huvudregeln är att en förmån som erhålls på grund av tjänst ska beskattas följer av 11 kap. 1 § i inkomstskattelagen. LÄS MER

 2. 2. Beskattning  av dispositionsrätt - En studie om när företagsledare förmånsbeskattas för dispositionsrätten till sitt fåmansföretags egendom

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ilir Bajraktari; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning av dispositionsrätt till egendom. Enligt 11 kap. 1 § IL är utgångspunkten att anställda förmånsbeskattas för det de faktiskt åtnjutit. Huvudregeln i 11 kap. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av incitamentsprogram i fåmansföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Fredrik Cederborg; [2022]
  Nyckelord :Tax law; close company; close companies; incentive programs; Skatterätt; fåmansföretag; incitamentsprogram; förmånsbeskattning; värdepappersregeln; 3:12;

  Sammanfattning : I denna framställning görs en kritisk granskning och analys av samspelet mellan regelverken för beskattning av incitamentsprogram och beskattning av ägare till fåmansföretag. Framställningen ämnar precisera hur olika rättigheter som följer av incitamentsprogram ska klassificeras skatterättsligt, när beskattningstidpunkten inträder och slutligen hur beskattningen påverkas av att programmet införs i ett fåmansföretag. LÄS MER

 4. 4. Förmånsbeskattning, enligt schablon eller utan pardon? : - Förmånsbeskattning av fritidsegendom med dispositionsrätt i fåmansaktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jesper Augustsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvalificerade personaloptioner – Skattelättnad eller skattekrångel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I slutet av 2017 infördes ett nytt 11 a kap. i Inkomstskattelag (1999:1229) om särskilda skattelättnader för vissa personaloptioner, så kallade kvalificerade personaloptioner. LÄS MER