Sökning: "FATCA"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet FATCA.

 1. 1. Automatiskt informationsutbyte mellan stater inom skatteområdet : OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton- en proportionerlig åtgärd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Skog; [2016]
  Nyckelord :Internationell skatterätt; Informationsutbyte; CRS; FATCA;

  Sammanfattning : Examensarbete om automatiskt informationsutbyte mellan stater inom skatteområdet. Fokus är att utreda om OECD:s globala standard för automatiskt informationsutbyte av upplysningar om finansiella konton är en proportionerlig åtgärd i förhållande till dess ändamål. LÄS MER

 2. 2. Informationsutbytesavtal med USA : Är FATCA förenligt med svensk rätt och EU-rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Jisander; [2015]
  Nyckelord :fatca;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rättigheter vid informationsutbyte i spåren av FATCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Berg; [2015]
  Nyckelord :FATCA; Foreign Accounts Tax Compliance Act; skatterätt; informationsutbyte i skatteärenden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Foreign Account Tax Compliance Act : - om USA:s extraterritoriella rättstillämpning och lagens förenlighet med svensk banksekretess

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt

  Författare :Helena Karlsson; [2013]
  Nyckelord :FATCA; extraterritoriell rätt; banksekretess; finansiell sekretess; folkrätt; internationell beskattning;

  Sammanfattning : I denna framställning redogörs för den nya amerikanska skattelagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Lagen syftar till att motverka skatteflykt och underlätta för den amerikanska skattemyndigheten IRS att beskatta utländska finansiella tillgångar. LÄS MER