Sökning: "Fel diagnos"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Fel diagnos.

 1. 1. Leva med depression : En studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jimmy Björnberg; Adelina Shatri; [2019]
  Nyckelord :depression; lidande; livsvärld; psykisk ohälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en allvarlig sjukdom och en av våra vanligaste folksjukdomar. Den är mångfasetterad och upplevs olika hos alla individer. Sjukdomen påverkar känslor, tankar och förmågan till vardagliga aktiviteter. Sjukdomen är stigmatiserad i samhället, där okunskap råder kring symtom och upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdspersonals erfarenheter av att vårda kvinnor som har blivit könsstympade : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria von Zweigbergk; [2019]
  Nyckelord :Healthcare professional; experience; female genital mutilation; sjukvårdspersonal; erfarenhet; kvinnlig könsstympning;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrundKvinnlig könsstympning är, en djupt rotad tradition som drabbar över 200 miljoner kvinnor världen över idag. Detta är en olaglig handling i många länder i världen och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av tvångsvård inom den psykiatriska slutenvården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Amanda Bergh; Alexandra Sievers; [2019]
  Nyckelord :Coercion; experiences; locked psychiatric care; mental illness; patient perspective; Erfarenheter; patientperspektiv; psykiatrisk slutenvård; psykisk ohälsa; tvångsvård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Inom den psykiatriska slutenvården i Sverige vårdas cirka en av fem patienter mot sin vilja, enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Att lida av psykisk ohälsa och blivit utsatt för tvångsvård är en omvälvande livshändelse för patienter. LÄS MER

 4. 4. Sjätteklassares förkunskaper inom aritmetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kerstin Weijdegård; [2018-02-13]
  Nyckelord :procedurell; konceptuell; begreppsutveckling; begreppsförståelse; begreppsbild; procept; proceptuellt tänkande; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som många elever inom skolan verkar uppleva som utmanande.Genom PISA-undersökningar har det framgått att svenska elevers matematikkunskaper harförsämrats, vilket gör det intressant att undersöka det matematiska området. En tänkbar orsaktill de sjunkande resultaten kan vara brister i begreppsutvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Elever med diagnosen ADHD : Skolkuratorers erfarenheter av skolans arbete med en utsatt grupp

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Caroline Sandberg; Lovisa Wikvist; [2018]
  Nyckelord :ADHD; skolsocialt arbete; elevhälsoteam; skolkurator; samverka;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar som ges till barn med diagnosen ADHD i skolan, med fokus på skolkuratorernas skolsociala arbete. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie som baserats på sex intervjuer. LÄS MER