Sökning: "Fel diagnos"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Fel diagnos.

 1. 1. Sjukvårdspersonals erfarenheter av att vårda kvinnor som har blivit könsstympade : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria von Zweigbergk; [2019]
  Nyckelord :Healthcare professional; experience; female genital mutilation; sjukvårdspersonal; erfarenhet; kvinnlig könsstympning;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrundKvinnlig könsstympning är, en djupt rotad tradition som drabbar över 200 miljoner kvinnor världen över idag. Detta är en olaglig handling i många länder i världen och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 2. 2. Sjätteklassares förkunskaper inom aritmetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kerstin Weijdegård; [2018-02-13]
  Nyckelord :procedurell; konceptuell; begreppsutveckling; begreppsförståelse; begreppsbild; procept; proceptuellt tänkande; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som många elever inom skolan verkar uppleva som utmanande.Genom PISA-undersökningar har det framgått att svenska elevers matematikkunskaper harförsämrats, vilket gör det intressant att undersöka det matematiska området. En tänkbar orsaktill de sjunkande resultaten kan vara brister i begreppsutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Elever med diagnosen ADHD : Skolkuratorers erfarenheter av skolans arbete med en utsatt grupp

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Caroline Sandberg; Lovisa Wikvist; [2018]
  Nyckelord :ADHD; skolsocialt arbete; elevhälsoteam; skolkurator; samverka;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar som ges till barn med diagnosen ADHD i skolan, med fokus på skolkuratorernas skolsociala arbete. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie som baserats på sex intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Inte bara en förlust av ett barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrika Fleuron; Lina Jönsson; [2018]
  Nyckelord :graviditet; missfall; omvårdnad; partner; sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : INTE BARA EN FÖRLUST AV ETT BARN EN LITTERATURSTUDIE OM KVINNAN OCH HENNES PARTNERS UPPLEVELSER VID MISSFALL FREDRIKA FLEURON LINA JÖNSSON Fleuron, F & Jönsson, L. Inte bara en förlust av ett barn. En litteraturstudie om kvinnan och hennes partners upplevelser vid ett missfall. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Igenkännbara kön – Konstruktioner av transpersoner i fyra skrifter från

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malte Magnusson; [2017-01-24]
  Nyckelord :transperson; myndighet; hbtq; genus;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur transpersoners kön konstrueras i fyra publikationer från Socialstyrelsenoch Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna var vid tillfället för studien i en process avmaterialproduktion vilken ämnar öka kunskapen om transpersoner och deras situation i detsvenska samhället. De fyra publikationerna är material av denna typ. LÄS MER