Sökning: "Fordonsskatt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fordonsskatt.

 1. 1. Miljöskatter i ljuset av neutralitetsprincipen och bonus-malus-systemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Neutralitetsprincipen; Bonus-malus; Fordonsskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en värld där den globala uppvärmningen blir påtagligare för var dag strävar lagstiftare ständigt efter nya sätt att minska utsläppen på. Miljöskatter har sedan 1990-talet spelat en allt större roll i det svenska skattesystemet. LÄS MER

 2. 2. Kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläpp från tunga fordon i Sverige

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Petter Lundin; [2006]
  Nyckelord :kostnadseffektivitet; koldioxidutsläpp; koldioxidskatt; fordonsskatt; tunga fordon;

  Sammanfattning : When the emissions from the diesel trucks today accounts for a large part of the total emissions from the road traffic, the trend with a more extensive use of diesel trucks for transportation will therefore lead to increasing carbondioxide emissions to the atmosphere. Because of the fact that technical progress in the form of optimized engines and shifts in the means of transport sometimes result in even greater emission levels, other solutions to this problem must be studied to decrease the emissions of carbondioxide from the diesel trucks. LÄS MER