Sökning: "Omslag"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Omslag.

 1. 1. Alla individer är delaktiga i en maktrelation : Skönlitteratur och lärarhandledningar i ett kritiskt litteracitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; fiction; teacher’s manual; domination; diversity; design; kritisk litteracitet; skönlitteratur; lärarhandledning; makt; mångfald; design;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöks hur makt manifesteras i tre skönlitterära verk och hur bokförlagens lärarhandledningar till respektive verk beaktar de frågor om makt som manifesteras. De skönlitterära verken är anpassade för mellanstadiet och har uppmärksammats ute i verksamheten av oss skribenter. LÄS MER

 2. 2. Pergamentsundersökningen : Arbetet med de medeltida pergamentsomslagen 1930- 1984

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2020]
  Nyckelord :Arkivkunskap; pergamentomslag;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks arbetet med att identifiera och registrera de pergamentsomslag som finns bevarade i våra statliga arkiv kring räkenskapshandlingar från 1500- 1600-talet. Omslagen i pergament är däremot äldre, 1000- 1500-tal, och tagna ur böcker som vanligen härstammade från katolska kloster och landskyrkor. LÄS MER

 3. 3. Från träningstips till skönhetsingrepp : En kvantitativ innehållsanalys av budskapen på tre kvinnomagasins omslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Jäderholm; Emelia Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Gender; representation; constructivism; consumption culture; Amelia; Tara; M-magasin; body correction; health; slimming; fashion; beauty; exercize; Genus; representation; konstruktivism; konsumtionskultur; textpuff; budskap; kroppskorrigering; hälsa; bantning; mode; skönhet; träning.;

  Sammanfattning : In previous research in this field of study, the messages from the female magazines have often been aimed at bodily changes in the woman. The opinions that exist about what a woman should look like and what kind of body corrections are accepted in society is of different character. LÄS MER

 4. 4. En analys av digitala bokomslag till svenska deckare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Persson; [2020]
  Nyckelord :analys; bokomslag; diskurs; deckare; grafisk design; paratext; semiotik;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i semiotik och diskursteori undersöks vilka genretypiska designelement som finns på bokomslag inom genren deckare samt vilka diskurser som återfinns i omslagens design. Analysmaterialet består av sex digitala bokomslag till ljudböcker utgivna år 2020, där tre bokförlag finns representerade. LÄS MER

 5. 5. Viktig information till Sveriges papperskorgar : En omtolkning av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christian Eriksen; [2020]
  Nyckelord :Informationsdesign; Semiotik; Ikonicitet; Grafisk utformning; Broschyr;

  Sammanfattning : År 2018 mottog 4,8 miljoner svenska hushåll broschyren Om krisen eller kriget kommer. Denna utformades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] och ämnade göra svenska folket bättre förberett på följder från allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. LÄS MER