Sökning: "Omslag"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Omslag.

 1. 1. Vad berättar bilderbokens paratext? : En studie om hur bilderbokens paratext överensstämmer med handlingen i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Spaak; Frida Misker Blom; [2019]
  Nyckelord :Paratext; Picture book; Illustrator; Author; Cover; Paratext; Bilderbok; Illustratör; Författare; Omslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext text gives a true and fair view of the contents of the picture book. LÄS MER

 2. 2. Från äventyret till traditionen : En bildanalys av omslag från tre universitets utbildningskataloger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Elin Nermin Sayfoor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att döma hunden efter håren: En designstudie i bokomslagets utformning och dess betydelse för högstadiekillars läslust

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Linnea Arntén; Paulina de Klerk; [2018]
  Nyckelord :Designstudie; omslag; bokomslag; fantasy; tonårskillar; design; bokdesign; fantasygenre; fantasyomslag; böcker; litteratur; läsning; läslust; högstadiekillar; högstadiet; typografi; form; färg;

  Sammanfattning : Statistik visar på att unga, framför allt killar, läser allt mindre. Detta kan antas bero på en rad olika faktorer, bland annat de senaste årens teknologiska framsteg. LÄS MER

 4. 4. Djävulen bor i detaljsidan : en analys av Storytels ljudboksförpackningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Roger von Bonsdorff; [2018]
  Nyckelord :Ljudbok; bokförpackning; paratexter; Storytel; streamingtjänster; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur böcker presenteras i tjänster för ljudboksstreaming. Detta genom att fokusera på vad som utgör och vilka element som ingår i ljudbokens förpackning och omslag. Materialet består av 20 ljudbokstitlar på streamingtjänsten Storytel. Dessa har erhållit Stora Ljudbokspriset 2018. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och makt: En kritisk diskursanalys och semiotisk analys av genusrepresentation i Veckans Affärer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rikke Karsten; [2018]
  Nyckelord :Genus; Diskursnalys; Representation; Media; Stereotyper; Makt; Veckans Affärer; Gender; Discourse analysis; Stereotype; Power;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsstudien har varit att undersöka hur kvinnor och män representeras i branschtidningen Veckans Affärer och om det går att se några konkreta skillnader och i så fall vilka dessa är. Studiens fokus har tagit avstamp i hur representation av de båda könen skett över tid mellan 2011 till år 2017. LÄS MER