Sökning: "Fredrik Barnekow"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrik Barnekow.

 1. 1. Ur asken : Petter Mellgren och Philip Gernandt, två namngivna tillverkare av spelmarkeraskar inom den anonyma hantverkstekniken halmintarsia vid sekelskiftet 1700-1800

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Brånstad; [2020]
  Nyckelord :Halmintarsia; halmmosaik; halmfaner; halmapplikation; Petter Mellgren; Philip Gernandt; Vittskövle; hantverk; materiella kulturer; mikrohistoria; 1700-tal; 1800-tal;

  Sammanfattning : Min studie fokuserar i första hand på spelmarkeraskar med halmintarsia från sekelskiftet 1700-1800, gjorda av två namngivna tillverkare i Vittskövle men också på halmintarsia som teknik och dess historia. Syftet med studien är att belysa denna något bortglömda men framför allt anonyma teknik genom att studera två tillverkare som hette Petter Mellgren och Philip Gernandt. LÄS MER

 2. 2. Motivation bakom sponsring : en fallstudie ur sponsorernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Barnekow; Oscar Wallmark; Heini Mansikkamäki; [2018]
  Nyckelord :sponsring; motivation; varumärkeskännedom; image; relationer; varumärkesassociation;

  Sammanfattning : Nästan alla människor har någon gång kommit i kontakt med sponsring. Vi ser välkända logotyper från stora företag i samband med idrottsevenemang, konserter och liknande tillställningar. Vid första anblick kanske det inte verkar anmärkningsvärt, lite logotyper utspridda vid olika event. LÄS MER

 3. 3. Parken på Barsebäcks gods : en historisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Lindahl; [2013]
  Nyckelord :Barsebäck; slottspark; 1800-talet; trädgårdshistoria; park;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet handlar om Barsebäcks gods och dess parks historia. Godset har en historia som sträcker sig ända tillbaka på 1400-talet och kom i familjen Hamiltons ägor år 1743, köparen var Gustaf David Hamilton. Parken har haft en hel del skepnader under århundradena som speglar dess historiska storhet. LÄS MER