Sökning: "Fredrik Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Fredrik Engström.

 1. 1. Compact lifting mechanism of autonomous vehicle : Concept development and guidelines for implementation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Rasmus Andersson; Fredrik Engström; [2018]
  Nyckelord :Compact lifting mechanism; Compact lift; kompakt lyftmekanism;

  Sammanfattning : The material handling industry is facing new challenges with the divergence from the established EUR-pallet. In correlation with the autonomous technology which is becoming more advanced, available and affordable than ever before, new demands are created. LÄS MER

 2. 2. "Jag har betett mig tölpigt" : pressetisk undersökning om namnpubliceringar i svenska medier utifrån anklagelserna mot Fredrik Virtanen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Engström; Emma Hallén; [2018]
  Nyckelord :#metoo; Fredrik Virtanen; offentligheten; pressetik; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur pressetik verkar i förhållande till anklagelserna mot Fredrik Virtanen om sexuella trakasserier. Uppsatsen undersöker hur Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladets (SvD) artiklar och krönikor förhåller sig pressetiskt till Virtanen-fallet och hur fallet beskrivs i tidningarna. LÄS MER

 3. 3. FACEBOOK OCH POLITIK En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erik Engström; [2016-02-11]
  Nyckelord :Social media; Facebook; popolitical communication;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå:Grundnivå nivåTermin/år:Ht/2015Handledare:Nicklas HåkanssonExaminator:Rapport nr:C943Syfte:Studiens syfte är att undersöka innehållet i publicerade inlägg på Facebook som har gjorts utav konton som tillhör svenska partiledare.Teori:Bygger främst på funktionell teori om politisk kampanjdiskurs, kommunikationsmodeller och personifikation. LÄS MER

 4. 4. Contributions of lean production to the development of sustainable business practices in the food industry : the case of Arla Foods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Engström; [2016]
  Nyckelord :Lean production; sustainable development; food industry; sustainable business practices;

  Sammanfattning : Corporations in the food industry are under pressure from stakeholders to take responsibility for their social and environmental impact (Garnett, 2013). In the struggle, several initiatives have been implemented where the aim is to find a balance between financial, social as well as environmental aspects (Amani et al., 2015). LÄS MER

 5. 5. Syftesöverträdelser - en objektiv konkurrensbegränsning : Omfattningen av begreppet syftesöverträdelse, och oskuldspresumtionens betydelse i mål om sådana överträdelser som kan leda till utdömande av konkurrensskadeavgift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Catrine Engström; Fredrik Zigante; [2016]
  Nyckelord :konkurrensrätt; konkurrensbegränsning; konkurrens; konkurrensskadeavgift; syftesöverträdelse;

  Sammanfattning : För att säkerställa en effektiv konkurrens som leder till kvalitativa produkter till pressade priser, fordras viss reglering av hur företag ska tillåtas agera på marknaden. En sådan konkurrensrättslig reglering är förbudet mot avtal med konkurrensbegränsande syfte eller effekt. LÄS MER