Sökning: "Fullmaktshavare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fullmaktshavare.

 1. 1. Framtidsfullmakten – ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället erbjuder?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tolge; [2021-02-04]
  Nyckelord :Framtidsfullmakt; Fullmaktsgivare; Fullmaktshavare; Förvaltare; Förvaltarskap; Godmanskap; God man; Granskare; Länsstyrelsen; Riksrevisionen; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap; Överförmyndare;

  Sammanfattning : Massmedierna har de senaste åren inte lyckats att förmedla en särskilt nyanserad bild av varken det offentliga systemet med gode män och förvaltare eller det privata alternativet framtidsfullmakten. Även om det finns brister inom det offentligrättsliga systemet så är problemen inte lika stora och utbredda i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Framtidsfullmakter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Altenby; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svenskt ställföreträdarskap för vuxna består av möjligheten att utse en god man eller förvaltare. Tidigare fanns en möjlighet att upprätta en fullmakt för någon som kunde hjälpa den enskilda även efter att denna p.g.a. LÄS MER