Sökning: "Ställföreträdare"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Ställföreträdare.

 1. 1. Framtidsfullmakten – ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället erbjuder?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tolge; [2021-02-04]
  Nyckelord :Framtidsfullmakt; Fullmaktsgivare; Fullmaktshavare; Förvaltare; Förvaltarskap; Godmanskap; God man; Granskare; Länsstyrelsen; Riksrevisionen; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap; Överförmyndare;

  Sammanfattning : Massmedierna har de senaste åren inte lyckats att förmedla en särskilt nyanserad bild av varken det offentliga systemet med gode män och förvaltare eller det privata alternativet framtidsfullmakten. Även om det finns brister inom det offentligrättsliga systemet så är problemen inte lika stora och utbredda i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Barnets rätt till delaktighet och en rättvis domstolsprövning i LVU-processen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Källqvist; [2021]
  Nyckelord :LVU; Tvångsvård; Barns rätt att komma till tals; Rätt till en rättvis domstolsprövning; Talerätt; Offentligt biträde; Ställföreträdare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I skuggan av en förälder : En analys av barnperspektivets manifestation i LVU domar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacqueline Cano; Olivia Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få ämnen är så omdiskuterade som socialtjänstens arbete med barn. Den kritik som ofta förekommer i samhällsdebatten är riktad mot myndigheter som inte vidtagit nödvändiga åtgärder för barn som farit illa. LÄS MER

 4. 4. Ställföreträdarskap för ensamkommande barn: Uppdrag med vaga konturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; God man; Särskilt förordnad vårdnadshavare; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jag är floden och floden är jag - en komparativ studie av floder med status som juridisk person i Nya Zeeland och Indien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; earth jurisprudence; Whanganui; Ganges; Yamuna; floders rättigheter; juridisk person; legal personhood; legal person; Te Awa Tupua; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last two decades regulations around the world has recognized nature’s rights and, in some cases, declared natural entities as legal persons. This paper studies and compares two examples of this global development in law: the rivers Whanganui in New Zealand and Ganga and Yamuna in the region of Uttarakhand in India. LÄS MER