Sökning: "Ställföreträdarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Ställföreträdarskap.

 1. 1. Framtidsfullmakten – ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället erbjuder?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tolge; [2021-02-04]
  Nyckelord :Framtidsfullmakt; Fullmaktsgivare; Fullmaktshavare; Förvaltare; Förvaltarskap; Godmanskap; God man; Granskare; Länsstyrelsen; Riksrevisionen; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap; Överförmyndare;

  Sammanfattning : Massmedierna har de senaste åren inte lyckats att förmedla en särskilt nyanserad bild av varken det offentliga systemet med gode män och förvaltare eller det privata alternativet framtidsfullmakten. Även om det finns brister inom det offentligrättsliga systemet så är problemen inte lika stora och utbredda i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Framtiden för privaträttsligt ställföreträdarskap - En avtalsrättslig analys av framtidsfullmakter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; framtidsfullmakt; fullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law acknowledges two types of powers of attorney: självständiga and osjälvständiga. This essay aims to determine how continuing powers of attorney apply in the pre-existing legal system by determining what type of power of attorney this new document would be and discuss why the classification matters in practice. LÄS MER

 3. 3. Avtalsrättslig ställningsfullmakt och aktiebolagsrättslig behörighet - En utredning om utvecklingen inom ställningsfullmakten och dess förhållande till de aktiebolagsrättsliga behörighetsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Benzow; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Associationsrätt; Civilrätt; Ställningsfullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom fullmaktsinstitutet finns olika fullmaktstyper som möjliggör rättshandlande genom att en huvudman delegerar behörighet till en fullmäktig att rättshandla för huvudmannens räkning. En sådan fullmaktstyp är ställningsfullmakten som regleras i 10 § 2 st. avtalslagen. LÄS MER

 4. 4. Att leva under förvaltarskap : En grundad teori om hur individer under förvaltarskap upplever förvaltarskapet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carin Johammar; [2020]
  Nyckelord :förvaltarskap; huvudman; förvaltare; ställföreträdarskap; existenialismen; grundad teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ställföreträdarskap för ensamkommande barn: Uppdrag med vaga konturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; God man; Särskilt förordnad vårdnadshavare; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER