Sökning: "Gamla testamentet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Gamla testamentet.

 1. 1. Adam och Kristus : En intertextuell analys av Paulus allusion till skapelseberättelsen i Rom 5:12-21, relaterat till synd och död respektive rättfärdighet och liv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Richard Törnqvist af Ström; [2021]
  Nyckelord :Adam; Jesus Christ; St Paul; Sin; Hamartiology; Word Study; Intertextuality; Intertextual Echoes; Narrative Intertextuality; Genesis; Romans; Old Testament; New Testament; Adam; Jesus Kristus; Paulus; Synd; Hamartologi; Ordstudie; Intertextualitet; Intertextuella ekon; Narrativ intertextualitet; Genesis; 1 Moseboken; Romarbrevet; Gamla Testamentet; Nya Testamentet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Med den ena foten i vildmarken och den andra i Kanaan : En redaktionskritisk analys av Exodus 24:1-11

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Noomi Krogevoll; [2021]
  Nyckelord :Gamla testamentet; Hebreiska bibeln; Exodus; Redaktionskritisk metod; Teofani; Blodsritual; Förbundsceremoni; Berget; Prästerlig teologi;

  Sammanfattning : This thesis consists of a redaction-critical analysis of Exodus 24:1-11. It is obvious that v 1-2; 9-11 and v 3-8 are originating from different narratives and hence the different sections shall be treated separately in the thesis. LÄS MER

 3. 3. Den humoristiske profeten : En kvalitativ studie av tre av Carl Michael Bellmans texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hesselgren Erik; [2021]
  Nyckelord :Bellman; upplysningen; parodi; kristendom;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker tre av Carl Michael Bellmans texter för att undersöka deras relevans i svenskundervisningen, samt om och vad deras parodiska upplägg säger om Bellmans attityd gentemot kristendomen och Gamla testamentet. Undersökningen fokuserar på epistel nr 23, sång nr 35 och sång nr 41. LÄS MER

 4. 4. Vad innebär det att frukta Gud enligt Gamla testamentet?

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Desirée Tibell; [2021]
  Nyckelord :Exegetik; Frukta Gud; yare; Gamla testamentet; Leviticus; Deuteronomium; Psaltaren; Jesaja;

  Sammanfattning : The idea of fearing God is a basic and fundamental concept in the Old Testament theology. However, the idea is often misunderstood or associated with mixed thoughts and emotions. There are two main reasons for this. First, the concept of fear has different meanings depending on the object. LÄS MER

 5. 5. Gud i ett kalejdoskop : en studie om gudsbilder före och efter exilen

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Noomi Krogevoll; [2021]
  Nyckelord :Gamla testamentet; Psaltaren; Gudsbild; Exilen; Litterär analys; Kungapsalm; Klagopsalm;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att undersöka gudsbilden i Psaltaren med utgångspunkt i de förexiliska psalmerna 18 och 63 samt de efterexiliska psalmerna 74 och 101. Deras olika genrer, kungapsalm och klagopsalm, kommer att undersökas för att se om det har någon påverkan på de gudsbilder som framträder. LÄS MER