Sökning: "tjänare"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet tjänare.

 1. 1. The Good, The Bad, The Guilty : A character analysis of Khaled Hosseini’s The Kite Runner

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Madelene Sjödén; [2020]
  Nyckelord :character analysis; storytelling; redemption; ethnicity; forgiveness; atonement; Afghanistan; karaktärsanalys; historieberättande; försoning; etnicitet; förlåtelse; gottgörelse; Afghanistan;

  Sammanfattning : In Khaled Hosseini's novel The Kite Runner (2003) the reader follows the narrator and protagonist Amir’s as he embarks on his journey towards redemption. Amir’s need for redemption is based on the tragic childhood event where Amir’s friend and servant Hassan were assaulted by their nemesis Assef as Amir can, but fails to intervene. LÄS MER

 2. 2. Kyrkan på kyrkogården : Järfälla kyrkogårdsförvaltnings hemsida analyserad ur ett ecklesiologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gunnar Friberg; [2019]
  Nyckelord :kyrka; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning; ecklesiologi; tjänare; tjänsteteoretiskt perspektiv; församlingens grundläggande uppgift;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mästare och tjänare : En studie om adelsdamers förhållande till sina tjänare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Axel Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Female nobility; servant; relationship; Rozmberk; Clifford; Von der Pfalz; Labzina;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore the relationship between female nobility and their servants during the early modern period. Questions that this thesis sets out to answer concerns who their servants were, their positions in the household and if the relationship between master and servant changed over time. LÄS MER

 4. 4. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 5. 5. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Martha C. Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER