Sökning: "Green House Gas"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Green House Gas.

 1. 1. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Jansson; [2019]
  Nyckelord :inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Sammanfattning : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. LÄS MER

 2. 2. Analysis of the US procedure for the fuel consumption and greenhouse gases certification of heavy duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Paolo Enrico Viotti; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vehicle sector is facing the biggest revolution of the last 70 years, whose main target is the depletion of emission and a steady decrease of fuel consumption. The focus in this report is the Green House Gas Emissions model (GEM) developed by the United States Environmental Protection Agency (EPA). LÄS MER

 3. 3. Evaluating the Impact of Altered Electricity Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Carolin Bangay; [2019]
  Nyckelord :Linear Programming; Transmission; Energy Systems; Green House Gas; Emissions; Electricity Systems; Modelling.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the light of the importance of climate change and the emissions that have induced it, the ability to calculate the effect on emissions by changing transmission capacity is vital. A model to perform such indicative calculations is developed in this thesis. LÄS MER

 4. 4. Study of the Performance of Peat Moss Pyrolysis

  Master-uppsats, KTH/Materialens processteknologi

  Författare :Yuming Wen; [2019]
  Nyckelord :peat moss; pyrolysis; bio-acids;

  Sammanfattning : Peat moss, also called sphagnum, has become a big problem in many countries such as China and Sweden due to its high green-house gas emission from chemical and biological degradation. In this work, the performance of peat moss pyrolysis has been studied, to investigate the potential of application of peat moss pyrolysis on fuel and chemical production. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering och optimering av ett solcellssystem för en industribyggnad i Mellansverige : En simuleringsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Christine Östlund; [2019]
  Nyckelord :solar cells systems; optimization; dimensioning; metal processing industries; economical profitability; environmental quality index; solcellssystem; optimering; dimensionering; industri inom metallbearbetning; ekonomisk lönsamhet; miljökvalitetsvärde;

  Sammanfattning : Vid omställningen till förnybara energisystem är solkraften som energikälla ett möjligt alternativ, för att uppnå klimat och energimålet med 100% förnybar energiproduktion år 2040. Detta är något regeringen eftersträvar genom infört bidrag i form av subventioner och skattereduktion vid installation av solceller. LÄS MER