Sökning: "Hannes Huusko"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannes Huusko.

 1. 1. Incurvatus in se som sekulär synd : En kulturhermeneutisk studie av meningsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2021]
  Nyckelord :Meaning-making; existential emptiness; individual freedom; individualism; incurvatus in se; excurvatus ex se; cultural hermeneutics; the massive subjective turn; performativity; ritual theory; the second naïveté; post-Christian theology;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to use a cultural-hermeneutic methodology to investigate how meaning is constructed in a contemporary social situation (co-culturally) and to suggest the Christian concept incurvatus in se as a critical theological resource (counter-culturally). Central to this account is how to think theologically in a secular situation. LÄS MER

 2. 2. "En dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva." : En komparativ studie av Svenska kyrkans och Humanisternas begravningsritual

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER