Sökning: "el säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden el säkerhet.

 1. 1. Säkerhetsutmaningar i molnet: Hur verksamheter hanterar säkerhetsmässiga utmaningar med cloud computing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victor el Bishti; Sören Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Molntjänster; Säkerhetsutmaningar; Informationssäkerhet; Datakontroll; Mjukvaruutveckling; Mjukvarudistribution; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Cloud computing har drivit fram ett nytt paradigm för mjukvaruutveckling och -distribution. Nya teknologier används för att leverera infrastruktur och plattformar som tjänst, vilket innebär särskilda utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jacob Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskanalys; riskhantering; elsäkerhet; transformatorstation; ställverk; Safety I; Safety II; MTO; ESA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for electrical installation work it is suggested in ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, to conduct some sort of risk assessment both before and during the work to maintain a certain electrical safety level. These risk assessments vary between different companies both in quality and method, but the aim is the same. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Implementation of Photovoltaic Technologies in Mauritius : A study on the energy system in Mauritius and the effect of solar power generation on frequency stability

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Isabel Bang Jensen; Simon Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Isolated energy system; photovoltaic technologies; frequency stability; system inertia; grid readiness; renewable energy; sustainable energy mix; Mauritius; PV shutdown; N-1 security; Isolerad energisystem; solceller; frekvensstabilitet; svängmassa; förnybar energi; hållbar energimix; Mauritius; produktionsbortfall; N-1 säkerhet;

  Sammanfattning : Mauritius is an isolated island with ambitious targets for renewable energy generation and plans to invest in more solar power. The aim of this study is to assess how the implementation of photovoltaic technologies might affect the frequency stability in Mauritius and thus assess whether solar power can help the country obtain their targets for green energy generation. LÄS MER

 4. 4. Regionala resors effektivitet : En analys och jämförelse av inrikesresors säkerhet, tidsåtgång, kostnad, arbetsmiljö och miljöpåverkan

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Cherine Colliander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport utgör ett examensarbete på institutionen för Teknisk mekanik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med denna studie är att tillföra ett underlag för Kungliga Tekniska Högskolan vad gäller val av färdsätt för regionala tjänsteresor utifrån tid, kostnad, säkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av befintlig diskstolpe

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aydin Yousef; [2020]
  Nyckelord :Concept development; design; tank cleaning; wash timing; Koncept utveckling; konstruktion; tank tvätt; disk tider;

  Sammanfattning : Argos mjölktank på Wedholms AB behöver utveckla vattenlåda med bättre säkerhet för el-kretsar på styrsystem samt reducera processtid för diskning av mjölktank. ... LÄS MER