Sökning: "Henric Jonsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Henric Jonsson.

 1. 1. Sveriges export av krigsmateriel

  L3-uppsats,

  Författare :Henric Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elpistolens vara eller inte vara inom den svenska polisen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Henric Jonsson; Stefan Lönnberg; [2008]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

  Sammanfattning : Vi vill genom vårt arbete belysa vad elpistolen har för fördelar och nackdelar och vad effekterna skulle kunna bli om den skulle börja användas av svensk polis. Under 2005 planerades ett fältförsök med elpistolen men innan det hann ske stoppades försöket av polisens etiska råd. LÄS MER

 3. 3. Vikten av ett oviktat index

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henric Jonsson; Patrik Lindahl; Måns Åkesson; [2007]
  Nyckelord :Index; Fondavkastning; Fondjämförelse; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka ett oviktat index relevans som jämförelsemått för aktivt förvaltade fonders avkastning och förvaltares förmåga att hitta vinnaraktier. Arbetet använder sig av en kvantitativ metod för framtagning av ett oviktat index (SUWX 100) som inkluderar de 100 största företagen på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 4. 4. Svensk Kod för Bolagsstyrning och dess påverkan på företagets värde

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henric Jonsson; Björn Westman; Patrik Lindahl; [2007]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Svensk Kod För Bolagsstyrning; Tobins Q; Multipel regressionsanalys; Företagsvärde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om en implementering av svensk kod för bolagsstyrning påverkar företagets värde (approximativa Tobins Q). Dessutom hoppas vi ge svar på huruvida enskilda bolagsstyrningsvariabler från tidigare studier påverkar företagets värde. LÄS MER