Sökning: "motivation intern"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden motivation intern.

 1. 1. Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alexandra Fransson; [2021-03-08]
  Nyckelord :motivation; SFI; andraspråksinlärning; instrumentell och integrativ motivation; intern och extern motivation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). LÄS MER

 2. 2. "Vill man komma framåt är det liksom bara att hojta till" : En studie om hur delaktighet, motivation och intern kommunikation kan ses som viktiga delar av en organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Olsson Sofie; Cornelia Moe; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; Participation; Motivation; Internal communication; Organisationskultur; Delaktighet; Motivation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie som genomförd på en organisation med cirka 30 anställda. Studien bygger på kvalitativ forskning i form av nio intervjuer med olika medarbetare inom organisationen samt en dokumentanalys av organisationens personalhandbok och verksamhetsregler. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsarbete : En kvalitativ studie om inre och yttre motivationsfaktorer i SME-företag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Calle Eriksson Lilja; Gabriel Boström; [2021]
  Nyckelord :SME-företag; hållbarhet; Agenda 2030; inre och yttre motivation;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som har växt i och med en ökad medvetenhet bland omgivningen, och som har resulterat i bland annat fler regleringar för stora företag avseende hållbarhet. Därmed har hållbarhetsarbeten fått en mer naturlig ingång hos stora företag, medan SME-företag inte haft samma förutsättningar till att arbeta med hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Leveraging Dynamic Capabilities for Digitalization : A study of the Investment Process in Private Equity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Arnestrand; Charlotte Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; dynamic capabilities; transactional processes; private equity; investment processes; Digitalisering; dynamiska förmågor; informationsprocesser; private equity; investeringsprocesser;

  Sammanfattning : Digitalization is transforming business operations and forcing organizations to formulate strategic responses. Changing environments, emerging technology, and disruptive competitors forces industries to embark on the digital era and digitalize. An industry identified as lagging in internal digitalization is the private equity sector. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring, en viktig grundpelare i innovation : Kunskapsöverföring och innovationsskapande i storföretags interna inkubatorer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sophia Carlstedt; Merlenius Matilda; [2021]
  Nyckelord :knowledge transfer; innovation; corporate incubator; kunskapsöverföring; innovation; intern inkubator;

  Sammanfattning : Storföretag står inför en ständig utmaning att utöka sina innovationsutvecklingsmöjligheter. På grund av detta är det en ökande trend hos storföretag idag att implementera interna inkubatorer. LÄS MER