Sökning: "Herrgården."

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Herrgården..

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Gustaf Frödings Alsters herrgård : En socialt och miljömässigt hållbar minnesgård

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ebba Nilsson Dahlin; Lowe Gadde; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Alsters herrgård; Social hållbarhet; Miljömässig hållbarhet;

  Sammanfattning : Alsters herrgård är den forna poeten Gustaf Frödings minnesgård, belägen öster om Karlstad. I vår uppsats vill vi studera hållbarheten i Alsters herrgårds arbete inom de sociala och miljömässiga aspekterna. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill ju att området ska grönska"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Freja Lina Huhle; [2018]
  Nyckelord :Governmentality; MKB; styrning; stadsodling; Focault; Seved; Holma; Herrgården; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stadsodling har beskrivits som ett positivt inslag i det urbana rummet. Sedan 2006 har fler och fler hyresgäster i olika bostadsområden i Malmö möjlighet att odla i pallkragar i anknytning till sitt hus. Att använda odling för att skapa en viss typ av område och hyresgäst har dock inte tidigare belysts ur ett maktperspektiv. LÄS MER

 4. 4. "De har köpt värsta herrgården men använder bara skafferiet" : En kvalitativ fallstudie av mjuka kompetensers betydelse för värdeskapande inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kerstin Larsson; Maria Lundqvist; Jakob Stigenius; [2016]
  Nyckelord :soft skills; mjuka kompetenser; värdeskapande; IT-branschen;

  Sammanfattning : When our society is undergoing a shift from a product driven to a service driven economy, this affects the competences that is needed in the work with IT. Research regarding soft skills and evaluation of IT-project success have been conducted throughout the years. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av gamla herrgården vid Forsmarks bruk : En studie med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Sofia Englund; Sara Hedbom; [2016]
  Nyckelord :historic buildings; energyefficiency cultural buildings; energieffektivisering; kulturhistoriska byggnader;

  Sammanfattning : Reducing energy use in buildings requires extensive action regarding energy effectivization in both modern and old buildings.The old mansion in Forsmark was established 250 years ago and is a building in need of energy effectivization in order to reduce its energy consumption, hence ensuring it’s continued use. LÄS MER