Sökning: "Herrgården."

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Herrgården..

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Gustaf Frödings Alsters herrgård : En socialt och miljömässigt hållbar minnesgård

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ebba Nilsson Dahlin; Lowe Gadde; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Alsters herrgård; Social hållbarhet; Miljömässig hållbarhet;

  Sammanfattning : Alsters herrgård är den forna poeten Gustaf Frödings minnesgård, belägen öster om Karlstad. I vår uppsats vill vi studera hållbarheten i Alsters herrgårds arbete inom de sociala och miljömässiga aspekterna. LÄS MER

 3. 3. "De har köpt värsta herrgården men använder bara skafferiet" : En kvalitativ fallstudie av mjuka kompetensers betydelse för värdeskapande inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kerstin Larsson; Maria Lundqvist; Jakob Stigenius; [2016]
  Nyckelord :soft skills; mjuka kompetenser; värdeskapande; IT-branschen;

  Sammanfattning : When our society is undergoing a shift from a product driven to a service driven economy, this affects the competences that is needed in the work with IT. Research regarding soft skills and evaluation of IT-project success have been conducted throughout the years. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av gamla herrgården vid Forsmarks bruk : En studie med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Sofia Englund; Sara Hedbom; [2016]
  Nyckelord :historic buildings; energyefficiency cultural buildings; energieffektivisering; kulturhistoriska byggnader;

  Sammanfattning : Reducing energy use in buildings requires extensive action regarding energy effectivization in both modern and old buildings.The old mansion in Forsmark was established 250 years ago and is a building in need of energy effectivization in order to reduce its energy consumption, hence ensuring it’s continued use. LÄS MER

 5. 5. Bostadsnära stadsodling : en fallstudie av bostadsområdet Herrgården i Malmö utifrån fastighetsägare, koordinator och brukare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Vidner; [2015]
  Nyckelord :stadsodling; urban agriculture; bostadsnära stadsodling; bostadsförvaltning; brukare; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : En fortsatt förtätning av storstäder samt en ökande befolkningsmängd skapar ett behov av hållbar stadsutveckling. Skulle vi genom att odla i fler sammanhang och på fler platser i staden, kunna bidra till hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och hälsofrämjande perspektiv? Arbetets syfte är att undersöka och utvärdera ett samarbete inom stadsodling mellan fastighetsägaren MKB, koordinatorn Odla i stan och brukarna på bostadsområdet Herrgården. LÄS MER