Sökning: "High stakes grades"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden High stakes grades.

 1. 1. Högpresterande unga kvinnors upplevelse av stress på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Wallius; Elias Östman; [2023-08-29]
  Nyckelord :Stress; Högpresterande; KASAM; High stakes grades; Ekologisk systemteori; Emotionsteori; Skolpolitik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersökte upplevelsen av stress hos unga kvinnor som studerar på gymnasium med höga antagningspoäng. Tidigare studier har haft fokus på kvantitativ forskning, vilket denna studie komplementerar med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på den enskilda upplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Bollspel som underlag för betyg i Idrott och Hälsa : En studie om likvärdig betygssättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Lagercrantz Varvne; [2021]
  Nyckelord :ball games; assessment; equivalent grading; frame factors; physical education; bollspel; idrott och hälsa; likvärdiga betyg; ramfaktorer; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Abstract As part of the 1990;s school reform one aim was to reinforce the objective of knowledge, and physical education and health (PE) went from being a recreational subject to a subject of knowledge among others. As part of the reform a new criterion-referenced grading system was introduced. LÄS MER

 3. 3. Nationella prov- som stöd eller som tidstjuv? : En kvantitativ studie om lärares uppfattning av nationella prov

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Åsa Melin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, more of high stakes (National exam- NP) have been introduced in Sweden and now (2015) the government has decided that the NP in social sciences- and natural science in 6th grade is optional in order to reduce teachers' administrative burden. Based on these reforms, to have more tests in more grades and also on the decision to remove the test, the purpose of this study is to examine how teachers perceive the work of the (NP). LÄS MER