Sökning: "Historisk empati"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Historisk empati.

 1. 1. Simulated History as Life's Teacher : Investigating the potential for historical simulation games to nurture historical consciousness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :Historical consciousness; historical simulation; historical empathy; game studies; history didactics; teaching; Historiemedvetande; historisk simulation; historisk empati; spelstudier; historiedidaktik; lärande;

  Sammanfattning : This paper explores the potential of historical simulation games to nurture historical consciousness. Merging the subject of history and game studies, the material analyzed is the digital game Crusader Kings 2 as well as player created narratives spawned from it. LÄS MER

 2. 2. Historisk verkstad som undervisningsform : Lägerskolan på Stavgard, en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Andersson; [2019]
  Nyckelord :history; history didactics; historical consciousness; historical workshop; historical empathy; cultural environment education; aesthetic learning processes; middle school; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historisk verkstad; historisk empati; kulturmiljöpedagogik; estetiska lärprocesser; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilken roll de estetiska lärprocesserna i historisk verkstad kan spela för att utveckla elevers historiemedvetande och historiska empati. Detta har undersökts genom att intervjua sex lärare som varit på Stavgards järnålderslägerskola med sina klasser. LÄS MER

 3. 3. Upplevd historia – studiebesök i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Anjar; Alexandra Sköld; [2018]
  Nyckelord :exkursion; fältstudier; historia; lokal historia; studiebesök; museer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har syftat till att undersöka hur studiebesök kan användas i historieundervisningen. Vårt arbete har utgått ifrån att besvara frågorna: Vad säger forskning om hur elevers lärande påverkas av studiebesök till historiska platser och museer? Vad framhålls av vetenskapliga studier som viktigt för att besöken ska bli lärande? För att besvara frågeställningarna redogör vi för flera studier och rapporter inom forskningsfältet. LÄS MER

 4. 4. Historisk empati hos gymnasieelever: Om affektiva och kognitiva aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriella Österlind; [2018]
  Nyckelord :Affektiva kopplingar med historien; Gymnasieelever; Historisk empati; Kognitiva aspekter av historisk empati; Kontextualisering; Perspektivtagande;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om historisk empati. Enkelt uttryckt handlar detta begrepp om hur elever förklarar aktörers ageranden i det förflutna. LÄS MER

 5. 5. En levande historia : Hur Forum för levande historia levandegör det förflutna genom historisk empati

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Historisk empati; Forum för levande historia; Historieförmedling; Förintelsen; Kommunism; Historical empathy; Historical positionality.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how the Swedish government agency Forum för levande historia mediates historical understanding through attempts to bridge distance in time and space. With reference to the concept of historical empathy I examine two publications by the Forum för levande historia agency to illustrate how history may be conveyed in a way which constitutes historical empathy in relation to secondary school students. LÄS MER