Sökning: "Historisk empati"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Historisk empati.

 1. 1. Att förebygga och motverka antisemitism i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Björkman; Hanna Fruberg; [2020]
  Nyckelord :förintelseundervisning; historiedidaktik; antisemitism; förintelsen;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ge en överblick av den aktuella kunskap som finns kring hur vi i historieundervisning kan bemöta antisemitism. Underlaget till översikten är framtaget genom parallella sökningar på databaserna Swepub, ERIC via EBSCO och ERC via EBSCO. LÄS MER

 2. 2. Vem fa?r ta plats i historien? Inkludering av genus och hbtq i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hedvig Fransén; Louise Lundmark; [2020]
  Nyckelord :genus; hbtq; historiedidaktik; historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt var att undersöka vad forskning visar gällande inkludering av genus och hbtq i historieundervisningen. Syftet vilar på frågeställningen: vad säger historiedidaktisk forskning om inkludering av genus och hbtq-perspektiv i historieundervisningen? För att besvara denna fråga har vi gjort en tematisk granskning av systematiskt insamlat material som berör vårt ämne. LÄS MER

 3. 3. Drama i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viktoria Danbolt; Rasmus Jinnestrand; [2020]
  Nyckelord :drama; historia; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Då skolan ska bidra till att ge eleverna en djupare ämneskunskap och förståelse för samtiden krävs det fler metoder för att variera och anpassa undervisningen till varje individ. Syftet med följande examensarbete var att undersöka om dramapedagogiska metoder används i ämnesundervisningen samt, om så var fallet, i vilket syfte lärare använder sig av dramapedagogiska metoder. LÄS MER

 4. 4. Tolerans – Quantum Satis : En autoetnografisk utblick från en upptäcktsresande lärare genom ett hermeneutiskt anslag

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marie Umerkajeff; [2019]
  Nyckelord :tolerance; erasmus; erasmus ; empathy; pedagogy; drama; theatre; drama didactic; practical knowledge; tolerans; erasmus; erasmus ; empati; pedagogik; drama; teater; dramadidaktik; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : To Make the Complexity of Tolerance Visible. An overall purpose of this essay is to study the development of the term “tolerance”. I carry out a conceptual research and a historical background to this and I also try its significance towards certain experiences as a teacher. LÄS MER

 5. 5. Simulated History as Life's Teacher : Investigating the potential for historical simulation games to nurture historical consciousness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :Historical consciousness; historical simulation; historical empathy; game studies; history didactics; teaching; Historiemedvetande; historisk simulation; historisk empati; spelstudier; historiedidaktik; lärande;

  Sammanfattning : This paper explores the potential of historical simulation games to nurture historical consciousness. Merging the subject of history and game studies, the material analyzed is the digital game Crusader Kings 2 as well as player created narratives spawned from it. LÄS MER