Sökning: "Ida Öhman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ida Öhman.

 1. 1. Undervisning för hållbar utveckling : Förskollärares uppfattningar och beskrivningar av variationer på undervisning: innehåll, aktiviteter och den egna rollen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isabelle Strömberg; Ida Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; teaching; preschool; environmental sustainability; social sustainability; economic sustainability; teaching roles.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to contribute to knowledge about how teaching for sustainable development (TSD) in a preschool context is understood by preschool teachers. The new curriculum for early childhood education (ECE) in Sweden, Läroplan för förskolan Lpfö 18 (Skolverket 2018) addresses sustainable development for the first time explicitly as part of the ECE program, with all three dimensions (environmental, social and economic) included in the description. LÄS MER

 2. 2. Med sin kompetens som möjlighet och begränsning : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbetssituation inom första linjens insats personligt stöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Öhman; Ulrika Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; socialsekreterare; personligt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur socialsekreterare inom första linjen ser på sitt handlingsutrymme i insatsen personligt stöd. För att titta närmare på detta har sex semistrukturerade intervjuer hållits med socialsekreterare inom första linjen. LÄS MER

 3. 3. "Heter de barrfällare då?" : En studie av förändringen i elevers sätt att samtala om vinterekologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Öhman; [2017]
  Nyckelord :Ekologi; metaforer; naturvetenskapligt språk; vardagsspråk;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att öka förståelsen för hur elever i grundskolans årskurs 1 – 3 använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. Genom deltagande observation i en åldersintegrerad klass med årskurserna 1 – 3 besvarades studiens forskningsfråga. LÄS MER

 4. 4. Logopediskt omhändertagande av patienter med ALS : En enkätstudie med svenska logopeder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Jennifer Claesson; Ida Öhman; [2016]
  Nyckelord :ALS; logopediskt omhändertagande; vårdprogram;

  Sammanfattning : Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressively neurodegenerative motor neuron disease. ALS is chiefly characterised by atrophy and weakness of muscles, dysarthria and dysphagia being the foremost domains relevant to speech and language pathologists. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas konsumenten av butikens interiör?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Linda Pettersson; Ida Öhman; [2013]
  Nyckelord :butiksmiljö; interiör; provhytt; påverkan;

  Sammanfattning : Flertalet forskare har genom studier kommit fram till att butikens design och butiksmiljön har stora effekter på kunden. En viktig del i butiksmiljön är provhytterna en del som ofta glöms bort, samtidigt visar en studie att 67% av de kunder som provat ett plagg i butiken köper därefter klädesplagget, medan endast 10 % av de som inte besöker en provhytt genomför ett köp. LÄS MER