Sökning: "Ida Peterson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ida Peterson.

 1. 1. Allas ansvar - är ingens ansvar. En analys av jämställdhetsintegrering som jämställdhetspolitisk strategi.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marie Engqvist Ridell; Ida Peterson von Ekensteen; [2020]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering; kommunal styrning; governance; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera representationen av jämställdhetsintegrering som jämställdhetspolitisk strategi i Malmö stad. Genom att använda oss av diskursanalys som metod har vi undersökt måldokument och årsanalyser producerade av Malmö stad. LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder - stämmer praktikers förväntningar överens med utfallet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Karlsson Ejwertz; Ida Peterson; [2018-06-14]
  Nyckelord :IFRS 15;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Är en originalversion alltid mest fördelaktig för en god läsare? : – En komparativ studie av en originalversion och en återberättad version av Skriet från vildmarken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Peterson; [2017]
  Nyckelord :Klassiker; Jack London; originalversion; lättläst; läslust; god läsare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka positiva och negativa konsekvenser omarbetningarna i en lättläst återberättad version skulle kunna leda till för en god läsare. Ambitionen är att underlätta för en lärare att avgöra vilken version som mest fördelaktig att erbjuda en god läsare för att både utmana läsningen och främja läslust. LÄS MER

 4. 4. Frisk i en sjuk värld? Förståelse av psykisk ohälsa inom organisationer för personer med psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Peterson von Ekensteen; [2017]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Organisationer; Funktionsvariationer; Mad; Crip; Mental health; Organizations; Disability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how organizations working for people with mental illness regards mental illness and the situation for people with mental illness in relation to society. Using the method of idea- and ideology analysis I examine websites and documents produced by the organizations. LÄS MER

 5. 5. Genotypic and phenotypic variation of Phytopthora infestans on potato in the two Swedish regions Bjäre and Östergötland in 2015

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Ida Peterson; [2015]
  Nyckelord :potato late blight; mating type; simple sequence repeat markers SSR ; microsatellites; Multiplex PCR; sexual reproduction; asexual reproduction; aggressiveness; tests; population study;

  Sammanfattning : Potato late blight, caused by the oomycete Phytophthora infestans, is a very im-portant disease on potato, and one of the most devastating plant diseases in agri-culture worldwide. Despite the small area of potato in comparison with other cul-tivated crops, 40 % of the total use of fungicides in Sweden is used on potato. LÄS MER