Sökning: "Ida Peterson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ida Peterson.

 1. 1. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder - stämmer praktikers förväntningar överens med utfallet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Karlsson Ejwertz; Ida Peterson; [2018-06-14]
  Nyckelord :IFRS 15;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Är en originalversion alltid mest fördelaktig för en god läsare? : – En komparativ studie av en originalversion och en återberättad version av Skriet från vildmarken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Peterson; [2017]
  Nyckelord :Klassiker; Jack London; originalversion; lättläst; läslust; god läsare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka positiva och negativa konsekvenser omarbetningarna i en lättläst återberättad version skulle kunna leda till för en god läsare. Ambitionen är att underlätta för en lärare att avgöra vilken version som mest fördelaktig att erbjuda en god läsare för att både utmana läsningen och främja läslust. LÄS MER

 3. 3. Genotypic and phenotypic variation of Phytopthora infestans on potato in the two Swedish regions Bjäre and Östergötland in 2015

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Ida Peterson; [2015]
  Nyckelord :potato late blight; mating type; simple sequence repeat markers SSR ; microsatellites; Multiplex PCR; sexual reproduction; asexual reproduction; aggressiveness; tests; population study;

  Sammanfattning : Potato late blight, caused by the oomycete Phytophthora infestans, is a very im-portant disease on potato, and one of the most devastating plant diseases in agri-culture worldwide. Despite the small area of potato in comparison with other cul-tivated crops, 40 % of the total use of fungicides in Sweden is used on potato. LÄS MER

 4. 4. Skogen berättar : kulturhistoriska spår vid ödegården Olofstorp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :kulturstigar; skogshistoria; ödegård; kulturhistoriska platser; skogen; konstinstallationer;

  Sammanfattning : Olofstorp ligger i ett skogsområde mellan Borås och Ulricehamn (figur 1). Olofstorp är en ödegård som idag ägs av Stiftelsen Petersson-Grebbe och Sveaskog. De har tillsammans med Skogssällskapet och Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening startat ett skogshistoriskt projekt som heter Olofstorp – ett jordearv. LÄS MER

 5. 5. Hjälpmedel för mindre tvätterier

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ida Peterson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts i samarbete med Ergotopia, som håller på att utveckla ergonomiska hjälpmedel för olika branscher. Ergotopias första produkt är en bäddprodukt som underlättar bäddning på hotell och inom vården. LÄS MER