Sökning: "Ikram Haji Hashi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ikram Haji Hashi.

  1. 1. Kvinnors upplevelse av amning på BB : En faktoranalys

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Emelie Broström; Ikram Haji Hashi; [2017]
    Nyckelord :amning; amningsupplevelse; stöd; moderskap; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska; enkät; faktoranalys;

    Sammanfattning : Amning påverkar kvinnor på olika sätt beroende på många olika faktorer. Det kan vara en fantastisk upplevelse men kan även upplevas som smärtsam och negativ.  Amningen är en del av kvinnans reproduktion och en del av moderskapet. Barnmorskan skall ha gedigen kunskap om amning och kunna möta kvinnor som ammar. LÄS MER