Sökning: "Inga Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden Inga Johansson.

 1. 1. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Johansson; [2019]
  Nyckelord :träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Sammanfattning : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. LÄS MER

 2. 2. Nyexaminerade psykologer i glesbygd : Arbetsmiljö och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Iza Johannesson; Lovisa Johansson; [2019]
  Nyckelord :rural areas; newly graduated psychologists; psychosocial work environment; mental health; burnout; glesbygd; nyexaminerade psykologer; psykosocial arbetsmiljö; psykisk hälsa; utmattning;

  Sammanfattning : I kontrast mot internationell forskning har psykologarbete i glesbygd hittills varit underbeforskat i svensk kontext. Vidare kan övergången mellan utbildning och yrkesliv vara utmanande för psykologer. LÄS MER

 3. 3. Går det att förbättra postural kontroll och ankelproprioception genom balansträning på stabilt respektive instabilt underlag hos friska unga vuxna? : En randomiserad kontrollerad pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Gustav Oscarsson; Patric Johansson; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; Instabilt underlag; Posturalt svaj; Proprioception; Stabilt underlag.;

  Sammanfattning : Inledning: Balans eller postural kontroll är en fundamental sensomotorisk funktion för att kunna hålla sig upprätt. Ett viktigt sensoriskt system för den posturala kontrollen är proprioceptionen, vilken bidrar till god precision, ledstabilitet, koordination och balans vid rörelse. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER

 5. 5. Avgränsningsmetodens betydelse för hydraulisk modellering av spill- och dagvattennät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :David Johansson; [2019]
  Nyckelord :delineation method; catchment; collection system; hydraulic modeling; stormwater; wastewater; avgränsningsmetod; avrinningsområde; avloppsnät; hydraulisk modellering; dagvatten; spillvatten;

  Sammanfattning : Metoden för att avgränsa modellområdet i delavrinningsområden med homogena hydrologiska parametrar inför hydrauliska ledningsnätssimuleringar kan vara tidsödande. Olika metoder och tillvägagångssätt finns att tillgå, men kunskapen om hur valet av avgränsningsmetod påverkar simuleringsresultaten är begränsad. LÄS MER