Sökning: "Inkorporering"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Inkorporering.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2019]
  Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER

 2. 2. Är en lång handläggning av asylärendenförenlig med barnkonventionen? : En utredning av gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Arvidsson; Kaisa Koch; [2018]
  Nyckelord :Handläggningstider; barnkonventionen; barnets bästa; tidsfrist;

  Sammanfattning : The Child Right Perspective is constantly being debated and not least today when so many children are seeking asylum around the world. Many of these children has applied for asylum in Sweden and consequently been through a handling process. LÄS MER

 3. 3. Barnen utan blåmärken - När våldet inte lämnar synliga spår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Seth; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Barnkonventionen; Barn; Våld; Misshandel; Barnmisshandel; Smärtrekvisit; Brottsbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnagaförbudet i svensk rätt innebär ett absolut skydd för barn att leva ett liv fritt från övergrepp. Förbudet präglas av principen om barnets bästa. Barnagaförbudet innebär däremot inte att alla typer av övergrepp mot barn är sanktionerade med straff. LÄS MER

 4. 4. Uppsägningar inför en verksamhetsövergång: en rättsvetenskaplig analys av uppsägningsförbudets omfattning och räckvidd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Selemba; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Civilrätt; EU-rätt; Uppsägning; Verksamhetsövergång; Uppsägningsförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med en verksamhetsövergång aktualiseras överlåtelsedirektivet, vilket syftar till att skydda arbetstagarens anställning och de anställningsförmåner som är knutna till den verksamhet han eller hon arbetar i – oavsett vilken arbetsgivare som driver den. I svensk rätt har överlåtelsedirektivet inkorporerats i LAS och MBL. LÄS MER

 5. 5. Ställföreträdarens roll i LVU-processen - En rättslig analys av barnrättsperspektivets inverkan på utvecklingen av ställföreträdarens roll igår, idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellinor Book; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; socialrätt; tvångsvård; ställföreträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate the development of the role as the legal representative of the child within the judicial process concerning The Care of Young Persons (Special Provisions) Act (LVU). The thesis will in this matter clarify the child’s prospect to exercise his or her right within this judicial process. LÄS MER