Sökning: "Intern materialstyrning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Intern materialstyrning.

 1. 1. Effektiv intern materialförsörjning i en volym- och produktmässigt varierad tillverkning : En fallstudie på ABB IEC LV Motors

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Josefsson; Pia Trollsfjord; [2015]
  Nyckelord :Material flow; efficiency; material management; inventory control; transportation; material handling; Materialflöde; effektivisering; materialstyrning; lagerstyrning; interntransporter; materialhantering;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to investigate how the material flow, of a high-frequent component family, to an assembly line with volume and product mix variations, can be streamlined.In order to examine this, the aim has been divided into two defined queries. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av intern materialstyrning i tillverkande företag : En fallstudie på Atlas Copco Tierpverken

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Emma Stålberg; David Zetterberg; [2015]
  Nyckelord :Internal material control; internal logistics; material planning methods; Intern materialstyrning; intern logistik; materialstyrningsmetoder;

  Sammanfattning : In order to be competitive, one way is to focus on the internal logistics in a cost effective manner. The concept of material control covers how to control the flow of material resources from the customer to the supplier. This study intends to look at how internal material control can be done efficiently in a manufacturing company. LÄS MER