Sökning: "Investment banking"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Investment banking.

 1. 1. Investment Banks in Sweden : Careers in a gendered organization culture

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Marit Annink; [2021]
  Nyckelord :Gendered Organization; Diversity and Inclusion; Gender Equality; Homosociality; Investment Banking; Könsmärkta Organisationer; Jämställdhet och Mångfald; Homosocialitet; Investment Banker;

  Sammanfattning : Gender equality is a much-debated topic today with e.g., EU putting pressure on the labour market through Sustainable Financial Disclosure Regulations (SFDR) and the UN through their Sustainable Development Goals (SDG). LÄS MER

 2. 2. Från universitet till investment bank

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Angestjärna; Linnea Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Investment Banking; gap; universitet; arbetsmarknad; sociala färdigheter; tekniska färdigheter; masterutbildning; student; arbetsgivare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kvalitativt undersöka hur väl en masterutbildning med finansiell inriktning förbereder en student för ett framtida arbete inom Investment Banking. Studien följer en kvalitativ metod där två empiriska källor ställs emot varandra för att urskilja likheter och skillnader. LÄS MER

 3. 3. Är storbankernas dominans förbi? : Digitaliseringens hot mot storbankerna

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oscar Bergling; Hampus Lundin; [2021]
  Nyckelord :Digitization; Major Banks; Internet Banking; Competitiveness; Customer Satisfaction; Investment; Digitalisering; Storbank; Internetbank; Konkurrenskraft; Kundnöjdhet; Placering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har transformerat bankmarknaden. Denna förändring har öppnat upp möjligheter för nya aktörer att konkurrera på marknaden. Detta har även lett till att fler kunder väljer att genomföra bankbyten eller komplettera med ytterligare bank/banker. LÄS MER

 4. 4. The Ethnic Barrier : An exploratory study of the perception of ethnic diversity within investment banks in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Michael Mekonnen; Gara Tahir; [2021]
  Nyckelord :Diversity; Ethnic Diversity; Investment banking; Sweden; Foreign background; Mångfald; Etnisk mångfald; Investment banker; Sverige; Utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : This paper aims to give an insight into how employees, with foreign backgrounds, at investment banks in Sweden perceive the industry with respect to ethnic diversity. Furthermore, it intends to investigate how employees within investment banks believe ethnic diversity can be improved with a focus on the recruitment process. LÄS MER

 5. 5. Intressentengagemang i hållbarhetsredovisningar : en studie av fyra företag i den svenska banksektorn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ebba Harrysson; Enesa Husic; [2021]
  Nyckelord :CSR; Banking sector; GRI; Sustainability report; Stakeholder; Stakeholder engagement; Stakeholder theory; Institutional theory; Legitimacy theory.; CSR; Banksektorn; GRI; Hållbarhetsredovisning; Intressent; Intressentengagemang; Intressentteori; Institutionell teori; Legitimitetsteori.;

  Sammanfattning : I och med det ökade fokuset på hållbarhet ställer intressenterna ökade krav på information. Freemans (1984, s. 25) definition av begreppet intressent ligger till grund för utveckling av tidigare forskning inom ämnet. Begreppet intressent är brett, vilket har lett till att begreppet problematiserats. LÄS MER