Sökning: "Joakim Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Joakim Gustafsson.

 1. 1. Mätning av bildkvalitet och stråldos vid olika avstånd mellan objekt och detektor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Josef Lindberg; Joakim Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :ALARA-principen; genomlysning; optimering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Strokepatienters uppfattning om arbetsterapeutisk uppföljning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Joakim Gustafsson; Markus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; bemötande; delaktighet; stroke; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för de tillstånd som minskar blodcirkulationen i hjärnan vanligtvis blodpropp eller hjärnblödning. Konsekvenser av en stroke kan resultera i svårigheter i aktivitetsutförandet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med demenssjukdom i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johanna Gustafsson; Joakim Mård; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Palliativ vård; Livets slutskede; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är den femte ledande orsaken till dödsfall i världen. Antalet patienter med demenssjukdom förutspås öka efter 2020 då personer födda under 1940-talet nu uppnår hög ålder. LÄS MER

 4. 4. Naturorienterande ämnena – är det oattraktivt? Lärares perspektiv på undervisning och elevattityd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joakim Gustafsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :attityd; intresse; inre motivation; NO; naturorienterande ämnen; lärarperspektiv; praktisk undervisning; experiment;

  Sammanfattning : I Sverige och många andra länder har det rapporterats om minskat intresse för NO och försäm- rade resultat. Detta visar bl.a. resultat från PISA och TIMSS. LÄS MER

 5. 5. E-bevisförordningen – en vision om en högre nivå av förtroende inom EU : En studie om användningen av principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; principen om ömsesidigt förtroende; principen om ömsesidigt erkännande; E-bevisförordningen; vägransgrunder; exceptionella omständigheter; grundläggande rättigheter; rättsstatsprincipen.;

  Sammanfattning : Den här examensuppsatsen behandlar i stort principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande på unionsrättens område för frihet, säkerhet och rättvisa. Uppsatsen identifierar och uppmärksammar ett växande problem i Europa, nämligen att skyddet av grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen inte är en självklarhet inom alla medlemsstaters rättsordningar. LÄS MER