Sökning: "Johan Rohde-nielsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Rohde-nielsen.

 1. 1. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Sammanfattning : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. LÄS MER

 2. 2. Hantering av avvikelser och kassationer i svensk industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Tim Hallor; Johan Rohde-Nielsen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish industry has evolved into a highly skilled machine that has an output consisting of quality products that are in worldwide use today. The input that goes into this machine is generally of high quality, making most physical end products expensive pieces of engineering. LÄS MER