Sökning: "Jonathan Arvidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jonathan Arvidsson.

 1. 1. Masslivräddning, resurser och brister : En studie om Sveriges beredskap och handelsfartygens förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Andersson; Jonathan Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Masslivräddning; Massräddningsoperation; Search and Rescue; Massevakuering; Evakuering;

  Sammanfattning : Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra livräddningsutrustningen ombord. LÄS MER

 2. 2. Goodwillnedskrivningar av en ny vd : Resultatmanipulering eller enligt god redovisningssed?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Arvidsson; Folke Johannesson; [2018]
  Nyckelord :Goodwill; Big bath; Resultatmanipulering; Vd-byte; Goodwillnedskrivning; IAS36; Opportunistiskt beteende;

  Sammanfattning : Goodwill uppstår vid rörelseförvärv och utgör idag en stor andel av totala tillgångar på Stockholmsbörsen. Goodwill har i tidigare forskning funnits vara en del av resultatmanipuleringsstrategin big bath, vilket innebär att ledningen medelst strategiska nedskrivningar eller avsättningar sänker resultatet för att erhålla privat vinning. LÄS MER

 3. 3. Critical Success Factors in ERP Implementation : The Perspective of the Procurement System User

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Jonathan Arvidsson; Daniel Kojic; [2017]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning; Critical Success Factors; Implementation; Procurement Management; System User; Organisational Change;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Location based functionality in public transport applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jacob Arvidsson; Jonathan Vidmar; [2016]
  Nyckelord :Location based functionality; Public transport; Bluetooth Low Energy BLE ; Bluetooth Smart; iBeacon; Eddystone; Usability; Interaction Design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, a new technology for location based functionality has emerged. The technology is called Bluetooth Low Energy, or Bluetooth Smart, and allows a device to emit low energy Bluetooth signals to its surroundings. When picked up by modern smart phones, these signals can be used to provide the user with a physical location. LÄS MER

 5. 5. Oljeprisets påverkan på tillväxtländer - Kan indexavkastningen förklaras av chocker i oljepriset?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Arvidsson; Oliver Menth Nyqvist; [2015]
  Nyckelord :Oljeprischock; Unit Root; VAR; Vektor Auto-Regressiv modell; Varianssammansättning; Impulsrespons; Granger-kausalitet; Tillväxtmarknader; Tillväxtländer; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER