Sökning: "Enterprise Resource Planning"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden Enterprise Resource Planning.

 1. 1. Framgångsfaktorer för affärssystemimplementationer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Affärssystemimplementation; småföretag; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Företag runt om i världen implementerar affärssystem för att affärssystem kan underlätta integrering av affärsprocesser och hanteringen av information inom en organisation. För att lyckas med en affärssystemimplementation finns ett antal framgångsfaktorer som företag måste beakta. LÄS MER

 2. 2. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Critical success factors for ERP implementation : A user perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Jonathan Desalegn; Alexander Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Critical success factors; Enterprise resource planning; Implementation; Implementation phases; Operational user;

  Sammanfattning : Background: Due to the rapid development of globalization, increased competition has led to significant market changes. Enterprise resource planning (ERP) has been a crucial part of gaining competitive advantage, but implementing an ERP system have shown to be complicated and expensive. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Short Text Classification strategies using Out of-domain Vocabularies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Roa; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Short text classification has become an important task for the Natural Language Processing (NLP) community due to the rapidly growing amount of tweets, search queries, short reviews and descriptions in different contexts such as e-commerce, social media and internal Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The brevity and sparsity of such text data represent challenges to build accurate classification models. LÄS MER

 5. 5. Successful ERP system upgrade : Critical success factors and how different project members perceive them

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Christian Svärd; [2018]
  Nyckelord :Critical Success Factors; CSF; Enterprise Resource Planning; ERP; ERP project; ERP upgrade;

  Sammanfattning : An Enterprise Resource Planning (ERP) system implementation is a massive undertaking for any organization, and we have all heard about success and failure stories. This research study has identified the Critical Success Factors (CSF) after a successful ERP system upgrade at a pharmaceutical distribution company. LÄS MER