Sökning: "group based treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade orden group based treatment.

 1. 1. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
  Nyckelord :infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

  Sammanfattning : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. LÄS MER

 2. 2. Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Nasser; Sofie Järner; [2020-06-22]
  Nyckelord :Gurkmeja; NSAID; knäledsartros; smärta; stelhet; funktion.; Turmeric; NSAID; knee osteoarthritis; pain; stiffness; function;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriskamedel vid behandling av knäledsartros?Författare: Miranda Nasser och Sofie JärnerHandledare: Linnéa BärebringExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26__________________________________________________________________________Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligasteformerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastningoch ärftlighet. LÄS MER

 3. 3. Kostnadseffektiv ljudabsorbent för små rum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Patrick Löfgren Siech; [2020]
  Nyckelord :Akustik; Produktutveckling; Ljudabsorbent;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla en kostnadseffektiv ljudabsorbent som adresserar akustiska problem i små rum ämnade för kritisk lyssning. Från en kombinerad analys av målgruppens behov och empiriska studier av moderna ljudproduktionsmiljöer dras slutsatsen att hög absorptionsprestanda i frekvensområdet under 125 Hz är önskvärt. LÄS MER

 4. 4. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 5. 5. Strong reciprocal judgments: Differences in approval for welfare provision based on recipient deservingness cues

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Markus Jury; [2020]
  Nyckelord :Deservingness; Strong Reciprocity; Social Welfare; Redistribution; Public Opinion;

  Sammanfattning : This thesis examines whether simple deservingness cues can shift individual opinion on the provision of welfare to a hypothetical welfare recipient. Using a pre-registered design and analysis plan based on earlier work by Lene Aarøe & Michael Bang Petersen, I conduct an experiment using students recruited by email from the Stockholm School of Economics with one control and two treatment groups. LÄS MER