Sökning: "Johannes Finnman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johannes Finnman.

 1. 1. Läroplanen (GY11) och ledarskap : Läroplanens ledarskap ur ett etiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johannes Finnman; [2015]
  Nyckelord :läroplan; etik; ledarstil;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är huvudsakligen uppdelade i två delar. Den första delen (1) handlar om att ta reda på vilken typ av ledarstil som Läroplanen (GY11) pläderar för. Den andra delen (2) är att ta reda på hur den ledarstilen som läroplanen främjar står sig ur en etisk synvinkel. LÄS MER

 2. 2. Läraretik i teori och praktik : Bedömning, mobbning och konflikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johannes Finnman; Alexandra Larsson; [2014]
  Nyckelord :Läraretik; Mobbning; Konflikthantering; Bedömning; Professionalism;

  Sammanfattning : Enligt denna undersökning identifieras läraretiken som en blandning av de tre stora områdena av etiska teorier, det vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik hämtar sin etik från olika områden av samhället såsom humanism, miljöetik och demokrati vilket bildar en starkt pluralistisk etik. LÄS MER

 3. 3. Gustav Vasa i skolböcker : En fallbaserad moralfilosofisk analys av historiebruk i skolböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Johannes Finnman; [2014]
  Nyckelord :Historiebruk; historiesyn; moralfilosofi; skolböcker; pedagogik;

  Sammanfattning : Historiebruket av Gustav Vasa i skolböcker, från och med 1954 till och med idag (2014), har inte förespråkat ett moraliskt perspektiv på historieåtergivningen. Detta baseras på nio olika skolböcker, varav fem av böckerna är författad under den nu rådande läroplan för gymnasiet (Gy 11). LÄS MER