Sökning: "John Linde"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden John Linde.

 1. 1. Världsarvens konsumtion och attraktion : En undersökning av förmedling och mottagande av tre världsarvsstäder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emmelie Brun; [2019]
  Nyckelord :World heritage sites; mediation; tourism; mass tourism; Visby; Dubrovnik; Toruń.; Världsarv; förmedling; turism; massturism; Visby; Dubrovnik; Toruń.;

  Sammanfattning : In this thesis I examine three cities that have been nominated as world heritage sites by UNESCO, and how these cities are understood and mediated by visitors. One of the research questions was also to see how these places has been affected by the nomination. I have visited Visby, Dubrovnik and Toruń to do this research. LÄS MER

 2. 2. Dual Objectives in Taxation Policy - A Study of the Swedish Airline Tax and its Effects

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :John Linde; [2018]
  Nyckelord :Aviation Taxation Rationality Efficiency Climate; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the recently implemented Swedish airline tax. It focuses on two areas surrounding the tax. The first being the dual objectives of increasing efficiency by internalizing the climate externality of aviation and reducing emissions to aid in the completion of Swedish climate goals. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte så jävla lätt liksom" : En kvalitativ studie om specialidrottstränares uppfattning om lärande och bedömning i ämnet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johan Thelin; Anton Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Specialidrott; lärande; bedömning; Linde; Dewey; fotboll; NIU; tränare; specialidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att undersöka tränares syn på lärande och bedömning i ämnet specialidrott och kurserna idrottsspecialisering 1, 2 & 3. Följande är de preciserade frågeställningarna: 1. LÄS MER

 4. 4. Intersexualism : Att födas som ett mellanting mellan man och kvinna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Åsa Linde; [2006]
  Nyckelord :Intersexuell; John Money; David Reimer; ISNA; Oklart kön; CAH; Klinefelter; CAIS; PAIS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER