Sökning: "Julia Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Julia Carlsson.

 1. 1. Steering towards Circular Economy- A case study about how individual translation of circular economy influences a multinational corporation (MNC)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Fredrik Fock; Julia Carlsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Circular Economy; Translation; Institutional logics; Organisational change; Legitimacy; Individual motives; MNC;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Anställ mig, jag är nyexaminerad! : En studie om personalvetares upplevda anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Carlsson; Andréa Zanders; [2021]
  Nyckelord :anställningsbarhet; arbetsmarknad; socialt kapital; kulturellt kapital; roller; personalvetare;

  Sammanfattning : Employability is a concept that is highly relevant in relation to the labor market, also more attention is brought to the subject in today's society. How students become employable and the responsibility regarding the employability of the individual has shifted over time. LÄS MER

 3. 3. Casually Connecting with Customers : A study on how B2B microenterprises use customer data from social media in order to increase sales

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Robertsson; Anne Carlsson; Sanne Pedersen; [2021]
  Nyckelord :social selling; relationship; trust; customer data; data collection; data utilization;

  Sammanfattning : This study is using an inductive explorative approach to investigate how micro-enterprises within the marketing consulting industry collect and use data for the purpose of increasing sales. A micro-enterprise is considered to be a company that employs no more than 10 people and/or whose annual turnover is no more than 2 million EUR. LÄS MER

 4. 4. ESG-score och styrelsen : Svenska företags hållbarhetsredovisning, könsdiversifiering och styrelsepositioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Carlsson; Sofia Bergbom Olsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-score; sustainability reporting; stakeholder theory; women on corporate boards; panel data; ESG-score; hållbarhetsredovisning; intressentmodellen; kvinnliga styrelseledamöter; paneldata;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to investigate whether board diversity and women in a leading position (CEO or chairman of the board) have an impact on a firm’s ESG-score. To investigate whether a larger share of women on the board of directors have a positive impact on a firm’s ESG-score observations were made on firms that were listed on the Stockholm Stock Exchange during the years 2015-2019. LÄS MER

 5. 5. Hur Business Intelligence påverkar budgetprocessen som styrmedel i en kommunal organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Carlsson; Julia Karlsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Offentlig sektor; budgetprocess; digitaliseringen; Business Intelligence; ekonomistyrning; Levers of Control;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen skapar samhällsomvälvningar som ställer krav påförändring hos organisationer. Nya strategiska mål måste ofta uppnås till vilket Simons (1994b)erbjuder en modell, Levers of Control, för att facilitera hantering av innovation, strategier ochdess måluppfyllelse. LÄS MER