Sökning: "Julia Ulrich"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Ulrich.

 1. 1. Rening av processvätskor inom industrin : Utveckling av en syrafast pappersfilterhållare för partikelavskiljning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Josefin Faber; Julia Stanikowska; [2021]
  Nyckelord :partikelfilter; processvätskerening; pappersfilter; partikelavskiljning;

  Sammanfattning : Mercatus Engineering AB works with technology for purification of process fluids. In their range, theyhave, among other things a so-called paper filter that is used to filter out coarser particles. The problemwith the existing filter is that is not user-friendly, has inefficient seals and that it rusts. LÄS MER

 2. 2. I nöd och lust: En studie av individualiseringens påverkan på heterosexuella parrelationer ur ett jämställdhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Sellman; [2011]
  Nyckelord :Individualization; gender roles; relationships; equality; couple therapists; challenges.; Social Sciences;

  Sammanfattning : For Better or for Worse: The Influence that Individualization has had on Heterosexual Couples from an Equality Perspective. ABSTRACT Author: Julia Sellman Title: For Better or for Worse: The Influence that Individualization has had on Heterosexual Couples from an Equality Perspective. LÄS MER