Sökning: "Köprättsligt fel"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade orden Köprättsligt fel.

  1. 11. Due diligence vid företagsförvärv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anders Warnhammar; [2001]
    Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Due diligence är ett begrepp som används i flertalet olika situationer internationellt. Dess betydelse vid en direkt översättning är&semic ''vederbörlig omsorg'' eller ''tillbörlig aktsamhet''. LÄS MER