Sökning: "Köprätt"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Köprätt.

 1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 2. 2. En bromskloss för hästhandeln? - Konsekvenserna av att tillämpa en konsumentköprättslig lag som inte är anpassad för hästar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jannica Stefansson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; köprätt; konsumentköplagen; häst; levande djur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a consumer buys a toaster in a chain of stores the Consumer Sales Act is applied. The Consumer Sales Act is a law that aims to protect the weaker party and make the parties’ business relationship more equal. LÄS MER

 3. 3. En veterinärbesiktnings betydelse för felbedömning vid hästköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Köprätt; Köplagen; Häst; Levande djur; Besiktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hästnäringen i Sverige fortsätter att växa. Ridsporten är en av de mest populära sporterna i Sverige med utövande från nybörjarnivå upp till världseliten. Vid en mätning som gjordes 2016 uppmättes antalet hästar i Sverige till cirka 355 500 stycken. LÄS MER

 4. 4. Produkters funktionsskador ur ett skadestånds- och försäkringsrättsligt perspektiv : Om säljares skadeståndsskyldighet när levererade produkter är behäftade med funktionsfel, samt om ansvarsförsäkringens betydelse för funktionsfel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Eric Adamsson; [2018]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; skadeståndsrätt; försäkringsrätt; köprätt; funktionsfel; sakskada; ren förmögenhetsskada; ingrediensskada; komponentskada; IOK-skada; föreningsfall; förädlingsfall; informationsfall; djur- och växtfall;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas kommersiella säljares skadeståndsansvar när levererade produkter är behäftade med funktionsfel. Funktionsfel i produkter kännetecknas av att felaktiga detaljer från tillverkningen av en beståndsdel orsakar en minskad funktion i slutprodukten. LÄS MER

 5. 5. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER