Sökning: "Karin Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Karin Magnusson.

 1. 1. Colliding interests: Examining Sami rights amidst the green transition - A comparative study of the Norwegian and Swedish Sami communities’ power in wind turbine licensing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Lyckdal; Karin Ehn Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Green transition; Indigenous rights; Norway; Power; Robert Dahl; Sami community; Sweden; Wind power.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative case study of the Norwegian and Swedish Sami communities' power in the licensing process for wind turbines on their land. The study aims to identify the Norwegian and Swedish Sami communities' power and whether it differs between the two countries. LÄS MER

 2. 2. Gastroesofagael Reflux (Gerd) Och Oral Hälsa : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Karin Magnusson; Viktorija Pankeviciute; [2022]
  Nyckelord :Acid regurgitation; GERD; Oral diseases; Oral manifestations; Oral mucosal changes; GERD; Munslemhinneförändringar; Orala manifestationer; Orala sjukdomar; Sura uppstötningar;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur den orala hälsan påverkas hos patienter med gastroesofagael reflux sjukdom (GERD) med frågeställningarna: Förekommer orala sjukdomar och/eller kliniska tecken hos patienter med GERD? och Hur påverkas oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med GERD? Metod: Sökningen av artiklar i denna litteraturstudie utfördes i tre databaser: Dentistry & oral sciences source (DOSS), MEDLINE och CINAHL. Artiklarna vilka inkluderades i denna litteraturstudie var publicerade mellan åren 2011–2022 och besvarade studiens syfte samt frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Handlingsutrymme i Asylprocessen: En fallstudie om förändringar i närbyråkratens villkor innan och efter flyktingkrisen 2015

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Lyckdal; Karin Ehn Magnusson; Lovisa Ribbing; [2022]
  Nyckelord :Asyl; Handlingsutrymme; Handläggare; Lipsky; Migrationsverket; Närbyråkraten; Tjänstemän; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie av asylhandläggare på Migrationsverkets handlingsutrymme mellan 2012-2020. Ambitionen med studien är att undersöka hur handläggarnas handlingsutrymme förändras under perioder av hög respektive låg ärendebelastning, med bakgrund till flyktingkrisen i mitten på 2010-talet då över 160 000 människor kom att söka asyl (SCB 2022). LÄS MER

 4. 4. Det onödiga lidandet : Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med trycksår.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Sundqvist; Anna-Karin Magnusson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER