Sökning: "Karin Tufvesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Tufvesson.

 1. 1. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsprogram och IUP för elever i matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lotta Leden; Karin Tufvesson; [2011]
  Nyckelord :individuell utvecklingsplan; IUP; matematiksvårigheter; matematikundervisning; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Speciallärarprogrammet Höstterminen 2010 ABSTRAKT Leden, Lotta & Tufvesson, Karin (2010). Åtgärdsprogram och IUP – för elever i matematiksvårigheter (IEP – for Students in Mathematical Difficulties). LÄS MER